Begeleidingstrajecten

Begeleidingstrajecten verduurzaming verenigingen

Het Ministerie van VWS heeft in 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partijen een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord zet tot en met 2021 in op zes doelen (deelakkoorden). Eén van deze deelakkoorden is gericht op het verduurzamen van de Nederlandse sportverenigingen, onder de naam Klimaatroute Duurzame Sportsector.

NOC*NSF voert de regie en projectleiding over deze verduurzamingsaanpak en maakt daarbij gebruik van zorgvuldig geselecteerde partijen die aan de hand van kwaliteitscriteria zijn geselecteerd om de begeleidingstrajecten te mogen uitvoeren. Klik hier voor meer informatie. 

De vaste partner van de KNLTB in het verduurzamen van verenigingen is SportStroom. De KNLTB raadt SportStroom aan als begeleidende partij voor jouw vereniging.

Doelstellingen 

De doelstellingen die zijn opgenomen in het Sportakkoord (voortvloeiend uit het klimaatakkoord) zijn: 

  • In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn, dat betekent een CO2-reductie van 95% reductie ten opzichte van 1990;
  • In 2030 moet 49% CO2-reductie gerealiseerd zijn.

De KNLTB heeft de ambitie om de aangesloten verenigingen te helpen bij het verduurzamen van hun accommodatie. Daarbij streeft de KNLTB naar het zoveel mogelijk ontzorgen van verenigingen. Door middel van deze begeleidingstrajecten en de samenwerking met SportStroom kunnen verenigingen goed geholpen worden.

Het begeleidingstraject 

Met het begeleidingstraject kunnen verenigingen zoveel mogelijk ontzorgd worden. Het begeleidingstraject is onderverdeeld in 2 fasen: de inventarisatiefase en de implementatiefase.

In de inventarisatiefase brengt de energiecoach samen met jou het potentieel in kaart en onderzoek je gezamenlijk hoe vitaal de vereniging is. Ook de energiescan wordt in deze fase afgenomen. Na bespreking van de energiescan en jouw eigen wensen en ambities is er een plan van aanpak gereed en wordt samen besloten door te gaan naar de implementatiefase.

In de implementatiefase ga je concreet aan de slag met het opvragen van offertes, het maken van de businesscase voor jouw investeringen en het regelen van financiering en subsidies. In dit alles word je bijgestaan door energiecoach SportStroom.

De vaste partner van de KNLTB in het verduurzamen van verenigingen is SportStroom. De KNLTB raadt SportStroom aan als begeleidende partij voor jouw vereniging.
Begin 2024 heeft er een verduurzamingsevent voor aanbieders plaatsgevonden in samenwerking met andere sportbonden. Stuur een mail naar verenigingsondersteuning@knltb.nl om deze terug te kunnen kijken en zo inzicht te krijgen van de laatste ontwikkelingen

Aanmelden via Sport NL Groen

Sport NL Groen is een online tool waarmee elke vereniging zich kan oriënteren op verduurzaming, inzicht krijgt in beschikbare subsidies én een gratis energiecoach kan aanvragen. Bovendien is er veel kennis op te halen. Tennis- en padelverenigingen kunnen zich hier aanmelden.

Na aanmelding is het traject als volgt:

  1. SportStroom meldt jouw vereniging aan bij NOC*NSF;
  2. NOC*NSF geeft SportStroom goedkeuring voor een gesubsidieerd begeleidingstraject bij jouw vereniging;
  3. Je ontvangt hierna van SportStroom een checklist t.b.v. de energiescan;
  4. De energiescan wordt ingepland en het begeleidingstraject is begonnen!

Het streven is om het gehele traject binnen een jaar te doorlopen, altijd in samenspraak met de contactpersoon binnen jouw vereniging.

Voorwaarden begeleidingstraject 

Aan het begeleidingstraject zijn voor jouw vereniging (aangesloten bij KNLTB) geen kosten verbonden. Uiteraard wordt wel verwacht dat je er serieus mee aan de slag gaat.

Vragen? 

Voor vragen kun je ook altijd terecht bij jouw accountmanager.