Begeleidingstrajecten

Begeleidingstrajecten verduurzaming verenigingen

Je kunt als vereniging een gesubsidieerd begeleidingstraject verduurzaming aanvragen!

Het Ministerie van VWS heeft in 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partijen een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord zet tot en met 2021 in op zes doelen (deelakkoorden). Eén van deze deelakkoorden is gericht op het verduurzamen van de Nederlandse sportverenigingen, onder de naam Klimaatroute Duurzame Sportsector.

NOC*NSF voert de regie en projectleiding over deze verduurzamingsaanpak en maakt daarbij gebruik van zorgvuldig geselecteerde partijen die aan de hand van kwaliteitscriteria zijn geselecteerd om de begeleidingstrajecten te mogen uitvoeren. Klik hier voor meer informatie.

De vaste partner van de KNLTB in het verduurzamen van verenigingen is SportStroom. De KNLTB raadt SportStroom aan als begeleidende partij voor jouw vereniging.

Doelstellingen

De doelstellingen die zijn opgenomen in het Sportakkoord (voortvloeiend uit het klimaatakkoord) zijn:

- In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn, dat betekent een CO2-reductie van 95% reductie ten opzichte van 1990;

- In 2030 moet 49% CO2-reductie gerealiseerd zijn.

De KNLTB heeft de ambitie om de aangesloten verenigingen te helpen bij het verduurzamen van hun accommodatie. Daarbij streeft de KNLTB naar het zoveel mogelijk ontzorgen van verenigingen. Doormiddel van deze begeleidingstrajecten en de samenwerking met SportStroom kunnen verenigingen goed geholpen worden.

Het begeleidingstraject

Met het begeleidingstraject kunnen verenigingen zoveel mogelijk ontzorgd worden. Hoe ziet het begeleidingstraject er verder uit?

 1. Een energiescan van jouw accommodatie als nulmeting
 2. Een concreet plan van aanpak
 3. Begeleiding bij de uitvoering van de maatregelen:
  a. Beoordeling offertes
  b. Businesscases per maatregel
  c. Subsidieaanvragen
  d. Financieringsplan
 4. Monitoren van de resultaten

Aanmelden?

Wil je als vereniging gaan investeren in duurzame maatregelen op jouw accommodatie en daarbij gebruik maken van het begeleidingstraject? Meld je dan rechtstreeks aan bij SportStroom. Het traject gaat dan verder als volgt in zijn werk:

 1. SportStroom meldt jouw vereniging aan bij NOC*NSF;
 2. NOC*NSF geeft SportStroom goedkeuring voor een begeleidingstraject bij jouw vereniging;
 3. Je ontvangt hierna van SportStroom een checklist t.b.v. de energiescan;
 4. De energiescan wordt ingepland en het begeleidingstraject is begonnen!

Het streven is om het gehele traject binnen zes maanden te doorlopen, altijd in samenspraak met de contactpersoon binnen jouw vereniging.

Voorwaarden begeleidingstraject

Aan het begeleidingstraject zijn voor jouw vereniging geen kosten verbonden. Maar het is niet vrijblijvend: NOC*NSF verwacht als regievoerder en de afspraken die zijn gemaakt binnen het Sportakkoord wel dat je daadwerkelijk aan de slag gaat met de uitkomsten van het rapport. Met andere woorden; dat jouw vereniging daadwerkelijk gaat verduurzamen. Hier staan geen sancties op, maar de goede bedoeling moet er wel zijn. Ook wordt van jouw vereniging verwacht aan het einde van het traject een review over de ervaringen te schrijven.

Aandachtspunten

Als jouw vereniging -vanaf 01-01-2018- al beschikt over een energiescan, dan wordt verzocht deze samen met het aanmeldformulier, mee te zenden aan SportStroom. SportStroom kan dan beoordelen of de energiescan aan de kwaliteitscriteria van NOC*NSF voldoet zodat die stap wellicht kan worden overgeslagen. Indien van toepassing verneemt SportStroom ook graag welke aanbevelingen uit die energiescan inmiddels zijn uitgevoerd.

In totaal is er budget voor 1.500 begeleidingstrajecten gedurende een periode van drie jaar. Het grote aantal aanmeldingen duidt er op dat deze subsidiepot binnen drie jaar op is. De KNLTB adviseert verenigingen daarom niet te lang te wachten met aanmelden. Jouw aanmelding is pas definitief op het moment dat SportStroom van NOC*NSF de goedkeuring voor jouw vereniging ontvangt.

Vragen?

Voor vragen kun je ook altijd terecht bij jouw accountmanager.