Verlichte Tennisbaan

Alternatieve financieringsmogelijkheden

Voor verenigingen is het genereren van extra inkomsten niet gemakkelijk. Om toch extra inkomsten te genereren bestaan er meerdere mogelijkheden. 

Club van 100

De club van 100 is een soort van partnerschap die individuen kunnen afsluiten met de vereniging. Iedereen die lid is van de club van 100 betaalt elk jaar 100 euro. Dit geldt wordt specifiek gereserveerd voor een bepaald project. De leden van de club van 100 kunnen zelf bepalen voor welk project het geld wordt gebruikt. Op deze manier wordt voorkomen dat het geld zomaar in de clubkas verdwijnt. Daarnaast zorgt het lidmaatschap van de club van 100 voor extra betrokkenheid bij de vereniging. 

De Grote Clubactie

De Grote Clubactie is een Nederlandse loterij voor onder andere sportverenigingen. Leden van de verenigingen gaan langs de deur om loten te verkopen. Zo’n 80% van de totale opbrengst gaat naar de vereniging. Vooral jonge leden vinden het leuk om langs de deur te gaan en zo snel mogelijk hun boekje te verkopen. Leden kunnen extra gemotiveerd worden door een beloning te geven gebaseerd op het aantal loten dat ze verkopen. Bij btv de Geeren hebben ze afgelopen jaar het streefbedrag van €4.000 ruimschoots behaald. Lees hier het succesverhaal. 

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve manier om een project te financieren. Bij een crowdfunding wil een vereniging een project starten, maar er is onvoldoende startkapitaal. Om  dit startkapitaal toch te verwerven start de vereniging een crowdfunding project via bijvoorbeeld www.kickstarter.com. De bezoekers worden geïnformeerd over het project en het streefbedrag wordt gesteld.

Iedereen (leden, betrokkenen, bedrijven, enzovoort) kan investeren in het project. Deze vele (vaak kleine) bedragen kunnen samen het volledige startkapitaal dekken. Aangezien alle leden binnen de eigen omgeving aandacht vragen voor de crowdfundingscampagne van de vereniging wordt de wervingscapaciteit van de vereniging enorm vergroot. Bij crowdfunding spelen beloningen voor donateurs een belangrijke rol. In veel gevallen wordt er nét wat extra gedoneerd om in aanmerking te komen voor een bepaalde beloning. Denk bijvoorbeeld aan een blik ballen bij een donatie van 25 euro of een privéles bij een donatie van 100 euro. 

Ledenobligaties

Heeft de vereniging al een lopende financiering? Dan kan die bestaande lening eventueel ook geherfinancierd worden door middel van het uitgeven van obligaties aan de leden. Hierdoor kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd doordat er een lagere rente wordt gehanteerd.

ANBI

Voor een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) heeft de Belastingdienst een speciale regeling voor sponsorgelden, donaties en giften. Een vereniging kan gekenmerkt worden als een ANBI. Sponsorgelden aan de vereniging zijn dus aftrekbaar voor de belastingdienst. Lees meer over de voorwaarden via deze link.

Particulieren

Voor particuliere donateurs werkt de Belastingdienst met een drempelsysteem. Alleen giften die boven één procent van het inkomen uitkomen zijn aftrekbaar. De maximale aftrek is 10% van het inkomen. Bij een inkomen van €25.000  is er een fiscaal voordeel vanaf een gift van 250 euro, met een maximum van 2.500.

Sportlening

Verenigingen kunnen bij het BNG Duurzaamheidsfonds een sportlening aanvragen voor de verduurzaming van de accommodatie. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds voor de Sport, is het mogelijk om deze leningen te verkrijgen tegen een zeer aantrekkelijk rentetarief. 

Heeft jouw vereniging plannen om te investeren in de accommodatie? Van zonnepanelen op het dak en LED verlichting in de kantine, tot het (her)bouwen of geheel energieneutraal maken van het clubhuis. De Sportlening van het BNG Duurzaamheidsfonds kan mogelijk uitkomst bieden. Met de Sportlening kan de investering gelijk uitgevoerd worden en is er gelijk resultaat zichtbaar, zonder eerst te sparen of de reserves aan te spreken.

Gezamenlijke inkoop en teruggaaf energiebelasting

Deze vorm van financieren is zeer aantrekkelijk voor verenigingen op dezelfde accommodatie of voor verenigingen dichtbij andere maatschappelijke instanties. Door gezamenlijk in te kopen zijn er aanzienlijke inkoopvoordelen te behalen. Zoek dus contact met andere verenigingen en instanties om te besparen op de inkoopkosten/investeringskosten van duurzame maatregelen (denk aan levering van energie, aankoop van LED-verlichting, etc.).

SportStroom

SportStroom is de verduurzamingspartner van de KNLTB. SportStroom biedt gesubsidieerde begeleidingstrajecten voor de verduurzaming van de vereniging. Daarnaast kunnen ze op bouwkundig & technisch gebied adviseren en geven ze objectief advies op het gebied van energiebesparing. Ook is SportStroom beschikbaar voor de levering & installatie van LED-verlichting, zonnepanelen en energie-inkoop. Ga voor meer informatie naar de website.