Verlichting Tennisbaan

Tennis verlichting

In dit basisdocument ledverlichting tennisbanen dat is opgesteld voor verenigingen, is veel achtergrondinformatie te vinden en zijn aandachtspunten opgenomen die handig kunnen zijn bij de aanschaf van ledverlichting.

Prestatie-eisen verlichting 

Om aan redelijke eisen ten aanzien van visuele waarneming en spelcomfort te voldoen wordt de gemiddelde horizontale verlichtingssterkte (lux) voor tennis in de buiten situatie geadviseerd op minimaal 300 lux gebruikswaarde (klasse II). Voor officiële wedstrijden (competitie en toernooien) in KNLTB verband is dit een vereiste. Voor de binnen situatie is minimaal 500 lux het advies (klasse II) en voor officiële wedstrijden in KNLTB verband een vereiste.

De prestatie-eisen voor verlichting van tennisbanen per klasse is vastgelegd in NOC*NSF normen. Deze normen zijn downloadbaar via deze pagina. 

Hieronder twee afzonderlijke tabellen met een overzicht van de vereiste minimale verlichtingssterkte voor tennis outdoor en indoor zoals vastgelegd in de NOC*NSF normen. De criteria hebben betrekking op de gemiddelde horizontale verlichtingssterkte, de gelijkmatigheid, de kleurweergave en de verblindingswaarde.

Outdoor

Indoor

Aanvulling

Vanuit de NEN-EN 12193 en NOC*NSF normen voor verlichting worden voor tennis naast de maatvoering van de speelveldbelijning tevens aanvullende oppervlaktes benoemd, te weten de zogenaamde Principal Area (PA) en de Total Area (TA). De PA kan gezien worden als die oppervlakte welke primair de afmeting van de veldbelijning behelst met voor tennis een vergroot oppervlak waarbinnen de sport bedreven wordt.  

De waardes in de tabel gelden voor de PA. Bij tennis is dit gedefinieerd als een oppervlak van 30 x 15 meter (waar binnen de speelveldbelijning valt).  

De TA is het gehele speelveld, bij tennis gedefinieerd als circa 36 x 18 meter. De waardes voor de gemiddelde horizontale verlichtingssterkte (EH,gem) en gelijkmatigheid (EH,min : EH,gem) die voor de TA gelden dienen minimaal 75% van de PA waardes te zijn!

Voor aanvullende informatie met betrekking tot alle aspecten en kwaliteitsparameters die van belang zijn voor een tennisveld verlichtingsinstallatie wordt verwezen naar de “Aanbeveling verlichting voor sportaccommodaties Tennis” uitgegeven door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), verkrijgbaar via deze pagina.