Milieuvriendelijk beheer

Milieuvriendelijk beheer

De Green Deal Sport (GDS) is een afspraak tussen een groot aantal partijen om te komen tot meer duurzaam beheer van buitensport terreinen. De doelstellingen van de Green Deal Sport zijn begin 2020 opgenomen in het Nationaal Sportakkoord en daarmee is op dit vlak de Green Deal Sport als instrument vervangen. Ook op het onderhoud en beheer van kunstgras, half verharding en kunststof sportterreinen zijn de doelstellingen van duurzaam beheer van toepassing. Hieronder vallen ook tennis en padel. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is verbodenDit geldt inmiddels ook voor sporten die gebruik maken van natuurgras. Voor tennis en padel wordt voornamelijk gebruik gemaakt van biociden. Binnen de doelstellingen van het Nationaal Sportakkoord wordt op dit moment gewerkt vanuit de visie en ambitie om pro actief aan de slag te gaan met duurzaam beheer en onderhoud van kunstgras, half verharding en kunststof sportterreinen. 

Belangrijk om te realiseren dat de verantwoordelijkheid voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen altijd bij de vereniging/eigenaar ligt en/of bij de persoon die het onderhoud en beheer uitvoert. Het is dus wenselijk om goed op de hoogte te zijn van wat er binnen de vereniging gebruikt wordt aan bestrijdingsmiddelen en te streven naar milieuvriendelijk beheer van de banen.