Baansoorten in beeld

Baansoorten in beeld

In de brochure 'Baansoorten in Beeld' vind je een uitgebreide beschrijving van alle erkende en gecertificeerde outdoor tennisbanen, gebaseerd op de Sportproductenlijst van Sportinfrastructuur.nl. Omdat op dit gebied ontwikkelingen doorgaan en nieuwe inzichten ontstaan, wordt deze brochure regelmatig geactualiseerd.

Deze brochure heeft als doel verenigingen en aanbieders op weg te helpen bij de keuze voor een nieuwe baansoort door een verzameling van objectieve gegevens, kenmerken en achtergronden en daarmee een belangrijke stap te zetten in het vormgeven van de plannen.

De brochure kent drie delen:  

Deel I - Specifieke kennis, gaat onder andere in op het baansoortenbeleid, ontwikkelingen, regelgeving en procedures bij de keuze voor een bepaald baantype en de bijbehorende inrichtings-elementen.  

Deel II - Baansoortkeuze, beschrijft de kenmerken en eigenschappen van de verschillende baansoorten. 

Deel III - Inzicht in kosten, gaat in op de aanleg- en onderhoudskosten en afschrijvingen.