Bladeren Vegen Gravelbaan

Subsidie Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe BOSA-regeling. Deze blijft in veel opzichten gelijk aan de huidige BOSA-regeling. Echter zijn er wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het subsidieplafond bedraagt tot en met 2028 jaarlijks €79 miljoen. Hieronder zijn de wijzigingen weergegeven ten opzichte van het jaar 2023. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Nieuwe BOSA-regeling vanaf 1 januari.

Amateursportorganisatie

  • De stichting of vereniging heeft als hoofddoel het faciliteren van amateursport door het aanbieden van amateursport of het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie.
  • Als het de organisatie zelf is die amateursport aanbiedt, dan moet de vereniging of stichting zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS.
  • Als het de organisatie zelf is die een sportaccommodatie aanbiedt, dan moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben en moet de accommodatie ter beschikking worden gesteld aan amateursportorganisaties die voldoen aan de eerste voorwaarde. Ingeval die locatie niet de enkelbestemming ‘sport’ heeft, dient de accommodatie minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd te zijn en gebruikt te worden voor amateursport wat wordt aangetoond conform een vastgesteld formulier.

Amateursport

  • De beoefening wordt bevorderd of georganiseerd door een van de leden opgenomen op de ledenlijst NOC*NSF of door een van de deelnemende organisaties van het POS. De sport wordt beoefend door personen op alle niveaus en is toegankelijk voor een breed publiek. De sport richt zich op lokale gebruikers. De sport wordt niet beoefend in loondienst of in opdracht, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht is opgesteld tussen een sportbeoefenaar en een amateursportorganisatie. De sport wordt niet ingezet voor zorg of revalidatie.

Hoogte subsidie

  • De subsidie voor de activiteiten bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten, incl. btw.
  • De subsidie voor de activiteiten voor verduurzaming en toegankelijkheid (die op de maatregelenlijst staan) bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, incl. btw.

Een aanvraag achteraf

  • Je stuurt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor de subsidiabele kosten uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum van die kosten.

Ook onderhoud en materialen subsidiabel

Ook voor dit jaar geldt dat de subsidieregeling ruimer geïnterpreteerd kan worden dan alleen investering in bijvoorbeeld banen en kleedkamers. Naast de bouw, verbouw en renovatie van sportaccommodaties, komen immers ook veel investeringen in onderhoud en materiaal in aanmerking, zoals schoonmaakkosten, de aanschaf van ballen, netten, kleding en zaken als diploma’s en medailles.

Als vereniging zijn meerdere subsidiabele activiteiten in één aanvraag bij elkaar op te tellen. Ook meerdere aanvragen in één kalenderjaar zijn overigens toegestaan, tot een maximum van €2.5 miljoen euro. Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), waar verenigingen de aanvraag feitelijk moeten doen, staat ook opgesomd welke investeringen wel en niet subsidiabel zijn en welke investeringen in aanmerking komen voor de 20% extra subsidie.

Heb je vragen over de mogelijkheden van deze subsidie voor jouw vereniging en eventueel hulp nodig bij het aanvragen? Onze partner SportStroom biedt hulp, kijk hier voor meer informatie.