Training baanonderhoud

Training baanonderhoud

De KNLTB vindt het belangrijk om kennis over onderhoud en beheer van banen te delen en te bevorderen. Daarom werkt de KNLTB samen met externe partners om trainingen over baanonderhoud aan te bieden. 

Een goede accommodatie is een basisvoorwaarde voor een gezonde tennisvereniging. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de tennisbanen. Tennisbanen zijn hét visitekaartje van de vereniging richting leden en potentiële leden. Het onderhouden van een tennisaccommodatie is dan ook een belangrijke en steeds terugkerende activiteit binnen een vereniging. De wijze waarop dit georganiseerd is, verschilt per vereniging. Het grootste gedeelte van het dagelijks en wekelijks onderhoud bij verenigingen wordt uitgevoerd door vrijwilligers.    

Het behoeft geen betoog dat een goed onderhouden tennisbaan bijdraagt aan het spelplezier, imago van de club en een optimale levensduur. Aandacht voor kennisdeling en kennisbevordering over onderhoud en beheer van tennisbanen vindt de KNLTB daarom ook zeer belangrijk. Naast het ontwikkelen en beschikbaar stellen van documentatie over het onderhoud van tennisbanen en ondersteuning door middel van een gratis KNLTB banenscan voor aangesloten verenigingen, werkt de KNLTB ook samen met externe partners om aanbod van trainingen baanonderhoud voor de meest voorkomende baansoorten te organiseren. 

Samenwerking 

De KNLTB werkt samen met IPC Groene Ruimte en Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) aan de ontwikkeling van het opleidingsaanbod voor onderhoud van tennisbanen. Hiertoe is met deze partijen een convenant ondertekend om de samenwerking te bekrachtigen. Om verdere ontwikkeling mogelijk te maken en de continuïteit en kwaliteit van het opleidingsaanbod te borgen, vormen de drie samenwerkingspartners aangevuld met een vertegenwoordiger van de Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) de stuurgroep baanonderhoud. De uitvoering en verantwoordelijkheid van de trainingen is in handen van IPC Groene Ruimte. Deelnemers aan de trainingen krijgen na afloop een verklaring van deelname uitgereikt.  

Praktijkgerichte trainingen    

De trainingen zijn praktisch van aard en primair gericht op de doelgroep van vrijwilligers. Dit betekent dat de theorieles wordt afgewisseld met praktijklessen. Geen saaie en lange lesdag, maar ook actief op de baan. 

De praktische trainingen van IPC Groene Ruimte worden gegeven door trainers met de nodige praktijkervaring. De trainers hebben gedegen kennis van aanleg en onderhoud van tennisbanen en brengen hun kennis en vaardigheden op didactische wijze over. 

Planning trainingen 2024

Het opleidingsaanbod voor 2024 bestaat uit de training gravel/gravel op afschot. De kosten voor deze training bedraagt €225,- per deelnemer.

  • LTC Barneveld: zaterdag 16 november. Training baanonderhoud gravel/gravel op afschot. Klik hier voor meer info.