Zoeken

22 resultaten gevonden

 1. (Bouw)regelgeving

  Iedere Pickleball speler wil graag Pickleballen op een goede en veilige Pickleballbaan en iedere aanbieder (o.a. verenigingen) wil zijn gebruikers (o.a. leden) deze kwaliteit graag...

 2. Begeleidingstrajecten verduurzaming verenigingen

  Het Ministerie van VWS heeft in 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partijen een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord zet tot en met 2021 i...

 3. Tennishallen

  Zowel particulieren als verenigingen kunnen er voor kiezen een tennishal te bouwen.  Bij de bouw van een tennishal komt veel kijken. Je moet in ieder geval een draagvlakonderzoek u...

 4. Ballonhallen

  Eén van de mogelijkheden om in de winter te kunnen doorspelen is het aanschaffen van een blaashal. De blaashal is een koepelvormige, opgeblazen, elastische, luchtdichte ruimte, die...

 5. Overkappingen

  Het overkappen van tennis- en padelbanen is ook een mogelijkheid om overdekt te kunnen spelen.  Daarin zijn diverse varianten denkbaar. Bijvoorbeeld een permanente overkapping waar...

 6. Jeugdvoorzieningen

  De jeugd is een onmisbare doelgroep voor een gezonde vereniging. Voldoende jeugd legt de basis voor continuïteit van de vereniging op langere termijn. Om aandacht voor de jeugd zic...

 7. Padel

  Een goede lichtinstallatie is belangrijk om de kwaliteit van spelen in de avonduren te kunnen borgen. In de hieronder aangegeven tabel zijn de minimum standaarden weergegeven waara...

 8. (Bouw)regelgeving

  Iedere padeller wil graag padellen op kwalitatief goede en veilige padelbanen en iedere aanbieder (o.a. verenigingen) wil zijn gebruikers (o.a. leden) deze kwaliteit graag bieden. ...

 9. Onderhoud

  Goed onderhoud bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van spelen en de levensduur van de padelbaan. Daarom is goed onderhoud van groot belang. Onderstaand de belangrijkste onderh...

 10. Richtlijn aantal spelers per baan

  De KNLTB hanteert een richtlijn van 50-70 spelers per baan, ongeacht de baansoort. Op verlichte banen kan de richtlijn tot 90 spelers per baan worden opgevoerd. Voor verlichte bane...