Routeborden signing wegwijzer

Visievorming

Goed beleid als fundament voor een succesvolle koers voor de lange termijn, begint met een visie, met ideeën over waar je als vereniging naartoe wilt en wat je daar dan voor moet doen. Wie ben je als vereniging, waar sta je voor en wat is belangrijk om jouw vereniging te doen bloeien? Centrecourt.nl biedt je veel informatie en praktische hulpmiddelen om voor jouw tennisvereniging een visie te vormen en die om te zetten in beleid. Een belangrijke component daarvan is bijvoorbeeld een verenigingsbeleidsplan, waarin je vastlegt hoe de vereniging de komende jaren te werk gaat om gestelde doelen te bereiken.

Enerzijds zijn er de meer maatschappelijke thema’s waar je je als vereniging voor kunt inzetten zoals gezondere voeding in de kantine, het ontmoedigen van roken op het park, het voorkomen van alcoholmisbruik en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, waarvoor de KNLTB het programma Fair Play in het leven heeft geroepen. Het zijn belangrijke beleidsthema’s voor verenigingen die aan zo veel mogelijk mensen een plek willen bieden om veilig, zorgeloos en gezond te genieten van de tennissport.

Anderzijds moet beleid zo zijn vormgegeven dat er nadruk ligt op thema’s waar voor jouw vereniging kansen liggen. Heb je een relatief klein jeugdledenbestand, dan kan jeugdbeleid goed een speerpunt zijn voor de komende jaren om in aantal jeugdleden te groeien. Zit je in een regio met veel ouderen, dan kan voldoende aanbod voor deze groep van grote betekenis zijn voor ledenwerving en is ook dat iets om je op te richten in beleid. En wat kan bijvoorbeeld het aanbieden van padel betekenen voor jouw vereniging?

Welk beleid ook relevant is voor jouw vereniging, het begint met visievorming. Waar sta je nu, waar wil je heen en hoe kom je daar. Maak vooral gebruik van alles wat Centrecourt.nl op dit gebied te bieden heeft en zet je eigen stip op de horizon!

Gerelateerd aan deze pagina

Succes verhalen

Succes verhalen