G-Tennis blije man

Aanvraag financiële ondersteuning

Nederland kent verschillende vormen van subsidie voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor G-tennissers worden bijvoorbeeld vanuit de gemeente subsidies verstrekt. Ook de KNLTB kan G-tennis projecten financieel ondersteunen. Onder een project wordt verstaan een training, toernooi of andere (wervings)activiteit voor de doelgroep G-tennissers. Bij ‘andere activiteiten’ kan men denken aan bijvoorbeeld het opzetten van G-tennis aanbod op de club of een kennismakingsdag voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de financiële ondersteuning van projecten krijgen (potentiële) G-tennissers de mogelijkheid kennis te maken met en wegwijs te worden in de tennissport. Het ondersteuningsbedrag bedraagt max. € 250,- per vereniging per jaar.

Het aanvragen van deze financiële ondersteuning kan via dit online formulier. Download voordat je begint de richtlijnen voor het aanvragen van een subsidie. In dit document vind je daarnaast ook informatie over de voorwaarden en de procedure. Lees deze aandachtig door, verzamel alle gegevens en vul daarna het formulier in. Wanneer er gegevens ontbreken kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie over het aanvragen van een financiële tegemoetkoming? Neem contact met ons op via g-tennis@knltb.nl of 088 -130 26 00.