Algemeen 39

Juridisch

Het is belangrijk dat je als vereniging weet hoe je moet handelen als zich een juridisch probleem voordoet. Omdat juridische kwesties ingewikkeld en tijdrovend kunnen zijn, biedt de KNLTB een breed pakket aan juridische dienstverlening. Of het nu gaat om vragen met betrekking tot contracten, statuten of aansprakelijkheid: verenigingen kunnen bij de KNLTB kosteloos gebruik maken van deze juridische dienstverlening. En valt de juridische kwestie buiten de reikwijdte van onze dienstverlening, dan kun je als vereniging tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van externe juridisch specialisten waar wij mee samenwerken.

Natuurlijk is het voorkomen van juridische conflicten beter dan achteraf oplossen. Daarom richt de afdeling juridische zaken van de KNLTB zich met name ook op preventie. Oftewel: hoe kun je bepaalde kwesties regelen, zodat de kans op juridische problemen zo klein mogelijk is? Via Centrecourt.nl voorzien wij verenigingen van zoveel mogelijk informatie. Mocht je over een bepaald onderwerp een vraag hebben, neem dan contact op via juridischezaken@knltb.nl.

Doet zich desondanks toch een juridisch probleem voor? Trek dan tijdig aan de bel! Dit kan mogelijk veel tijd, geld en moeite schelen.