Kleine vereniging in stad

Thema 6: Hanteer een actief integriteitsbeleid

Het is de nachtmerrie van elke verenigingsbestuurder: een trainer die zich vergrijpt aan een minderjarig lid, een penningmeester die er met de verenigingskas vandoor gaat of leden die elkaar tijdens een toss-avond te lijf gaan. Om misdragingen zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om een actief integriteitsbeleid te hebben.

Integriteitsbeleid vormgeven

Het is verstandig om preventief maatregelen te nemen om misdragingen zo veel mogelijk te voorkomen. Een aantal van deze (preventieve) maatregelen zijn op onze website uitgelicht, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het opvragen van een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG) en het vaststellen van gedragscodes, protocollen en reglementen. Meer informatie over het vormgeven van een integriteitsbeleid vind je hier.

Meldplicht

Vindt er onverhoopt toch een incident plaats op de vereniging? Wees er dan van bewust dat elke vereniging een eigen verantwoordelijkheid heeft om op te treden in geval van onsportief gedrag of gedrag in strijd met de gedragscodes. Het bestuur van een vereniging kan direct maatregelen treffen naar aanleiding van een ongewenste gedraging.

Wanneer sprake is van een ernstige misdraging (zoals matchfixing, doping, seksuele intimidatie, fysiek geweld of een misdrijf) dan is het bestuur verplicht dit te melden bij de KNLTB. De KNLTB neemt de melding dan over en handelt deze af. Betreft de misdraging doping of seksuele intimidatie dan wordt de melding overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Er kan ook rechtstreeks bij het ISR worden gemeld. Meer informatie hierover vind je hier.