Aansprakelijkheid bij letsel

Aansprakelijkheid bij letsel

In hoeverre kan een sporter zijn/haar trainer - en eventueel ook de sportvereniging - aansprakelijk stellen voor blessures die worden opgelopen tijdens een training? En hoe zit dat tussen de spelers onderling? 

In het algemeen is het zo dat pas als de trainer duidelijk grote fouten heeft gemaakt, hij voor de schade aansprakelijk te stellen is. Stel bijvoorbeeld dat hij in het geheel geen toezicht heeft gehouden tijdens de training of dat hij een verkeerde instructie gegeven heeft, waardoor een sporter geblesseerd raakt. Om deze risico’s te beperken, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een trainer aan te raden. 

Dienstverband 

Daarnaast kan ook de sportclub aansprakelijk worden gesteld. Een vereniging is verantwoordelijk  voor de veiligheid van leden en bezoekers. Er rust eigenlijk een soort zorgplicht op een club, sportschool of organisator. Met name als de trainer in loondienst is, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid voor een trainer. Maar zelfs als er geen dienstverband is, zal iemand die aan een ander werkzaamheden opdraagt en er leiding over behoudt, aansprakelijk kunnen zijn voor de  gemaakte grote fouten van de trainer. Dus ook een sportvereniging dient een  aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, voor de club zelf, het bestuur, de leden, de trainer, de vrijwilligers, de scheidsrechters en de toeschouwers. 

Als het tot een geschil komt, dan zijn er nog twee andere dingen, die bekeken moeten worden. Allereerst moet de vraag gesteld worden of de trainer voldoende deskundig is. Een diploma is dan natuurlijk een goede zaak om dat te bewijzen, maar dat is geen wettelijke plicht. Ten tweede moet men nagaan of het gebruikte materiaal deugdelijk was. Dat zijn twee zaken die van invloed zijn op de mate waarin iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor letsel. 

Spelers 

Een andere zaak is de aansprakelijkheid tussen spelers onderling. Het bijzondere van sport is dat je dit risico als het ware eigenlijk aanvaardt als je de baan op of het veld inloopt. Je moet rekening houden met een "normale" blessure, opgelopen bij een "normale" handeling van tegenstander of medespeler. Een simpele spelovertreding is dan ook zeker niet voldoende om zonder meer te kunnen spreken van een onrechtmatige handeling. Het moet echt duidelijk gaan om buitensporige gedragingen wil je je medespeler of tegenstander kunnen aanspreken voor de geleden schade.