Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Ook op een vereniging kan er wel eens iets mis gaan. En wie er dan aansprakelijk? Om beschuldigende vingers te voorkomen moet je als vereniging weten wat je rechtspositie is. 

In het bos van Arbo-wetgevingen, RI&E, ongevallenregistratie en aansprakelijkheid is uitleg wel op zijn plaats.  

ARBO

Net als bij bedrijven kan ook bij sommige verenigingen de arbeidsomstandighedenwet van kracht zijn. Deze Arbo-wet heeft als doel het garanderen van een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers. In het geval van een club zijn deze werknemers leraren, groundsman en al het andere personeel dat op contractuele basis voor de club werkt. Heeft een club geen mensen in dienst, dan is de ARBO op hen ook niet van toepassing.  

Risico-inventarisatie

Een belangrijk onderdeel van de Arbo-wet is de zogenaamde risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Dit onderzoek brengt de risico’s op het gebied van welzijn, gezondheid en veiligheid in kaart. Voor clubs waarvoor de ARBO geldt is het verplicht om deze risicoanalyse te ondergaan. Dat kan je overigens niet zelf. Je moet hiervoor een Arbodienst inschakelen. Omdat hier kosten aan verbonden zijn loont het om een beetje om je heen te informeren waar je het beste terecht kan. 

Ook voor andere clubs

Toch is het ook voor de overige clubs een goed idee om een RI&E uit te voeren. Op die manier krijg je immers in de gaten of je vereniging gevaarlijk is en, zo ja, waar. Weet je dat eenmaal, dan ben je als een onder de Arbo-wet vallende club verplicht om een plan van aanpak op te stellen om de gevonden risico’s te verhelpen. Voor andere clubs is dit niet verplicht, maar wel aan te raden. 

In geval van ongeval

Risicoanalyses kunnen echter geen ongevallen voorkomen. Mocht er daarom iets gebeuren op je vereniging moet je weten wat te doen. Een grote hulp daarbij is het Oplossingenboek van de Werkgevers Organisatie in de Sport (WOS). Dat is te vinden op website van de WOS. Hierin is bijvoorbeeld te lezen wat te doen bij schaafwonden, botbreuken of hartstilstand. Het is raadzaam één of meer uitgeprinte exemplaren op de vereniging te hebben liggen. 

Ongevallenregistratie

Verenigingen waar de ARBO van kracht is zijn verplicht om ongevallen van hun personeel op de vereniging te registreren. In het geval van ernstig letsel (als iemand niet meer kan werken) of in geval van overlijden moet melding gedaan worden bij de Arbeidsinspectie. Doet een vereniging dit niet, dan is er een risico op rechtsgang. Dit kan met name vervelend uitpakken als je niet verzekerd bent.