Typen laptop online

Modelcontracten

De KNLTB beschikt over een aantal modelcontracten, die je als leidraad kunt gebruiken bij het vastleggen van een bepaalde rechtsverhouding. 

Modelovereenkomsten

De volgende modelovereenkomsten zijn om direct te downloaden of op aanvraag beschikbaar:

Beoordeling contracten op basis van modellen KNLTB

Verenigingen kunnen gebruik maken van onze modelcontracten. De modelovereenkomsten van opdracht zijn afgestemd met de Belastingdienst. Wij raden verenigingen daarom aan om zo min mogelijk af te wijken van deze modellen. Wanneer je als vereniging toch nog ergens over twijfelt, kun je het door jou opgestelde concept aan ons voorleggen.

Beoordeling contracten (niet op basis van model KNLTB)

Hoewel wij verenigingen in principe aanraden om gebruik te maken van onze modelcontracten, komt het natuurlijk ook voor dat een wederpartij het contract heeft opgesteld. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je het concept aan ons voorleggen. Wij zullen de vragen beantwoorden, controleren of het contract nog leemtes bevat en kijken of bepaalde zaken niet toch beter anders kunnen worden vastgelegd.  

Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar juridischezaken@knltb.nl.

*Met de enorme opkomst van het aantal padelbanen zien we dat voor de aanleg en exploitatie van padelbanen samenwerkingsverbanden ontstaan. Om de samenwerking contractueel vast te leggen, beschikt de KNLTB over een model samenwerkingsovereenkomst. Verder is een modelovereenkomst huur/ter beschikking stelling met afhankelijk opstalrecht beschikbaar voor de situatie dat een vereniging het perceel van een derde mag gebruiken voor de aanleg van padelbanen. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn om voor de samenwerking een stichting op te richten. Hiervoor heeft de KNLTB modelstatuten voor een stichting beschikbaar. Voorgaande modellen zijn op aanvraag beschikbaar via juridischezaken@knltb.nl