Lijnen schoonvegen bezem gravel

Fair Play

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen de tennissport. Op en naast de tennisbaan dient iedereen - van pure recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger - zich eerlijk en sportief te gedragen.

De KNLTB wil samen met verenigingen optrekken in de strijd tegen ongewenst gedrag. Er is daarom een Model Tuchtreglement voor Verenigingen opgesteld, speciaal ontworpen voor de aanpak van integriteitskwesties binnen de verenigingen. Het staat elke club vrij om hier gebruik van te maken.

Ernstige misdragingen (zoals seksuele intimidatie, matchfixing, doping en het toebrengen van lichamelijk letsel) dient de vereniging bij de KNLTB te melden. Deze meldplicht geldt ook voor begeleiders (waaronder trainers, coaches, leraren en ouders in functie als begeleider) in geval van seksuele intimidatie. De bond neemt dan de zaak over. Meldingen die doping of seksuele intimidatie (d.w.z. opmerkingen, gebaren en handelingen met een seksueel karakter en die het slachtoffer als ongewenst ervaart) betreffen, zullen door de bond worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het is ook mogelijk om dergelijke meldingen rechtstreeks bij het ISR te doen.

Contactgegevens ISR

Instituut Sportrechtspraak
Telefoon: 020 - 846 32 31
E-mail: info@isr.nl
Website: www.isr.nl

Het uitgangspunt is samenspel en afstemming tussen de vereniging en de KNLTB bij misdragingen. Samen sta je sterker als je iets wilt doen tegen bijvoorbeeld een tennis- of padelleraar die zich ernstig misdraagt of een bestuurder die een greep uit de kas doet. De aanpak van de KNLTB en de vereniging bij integriteitskwesties versterken elkaar op deze manier.

De KNLTB wil met het project Fair Play bereiken dat de tennis- en padelsport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Het zorgt ervoor dat leden plezier in het tennis en padel behouden, waardoor ze langer de sport blijven beoefenen.

Wil je weten wat je als vereniging kunt doen om te zorgen dat alle leden in een veilige omgeving kunnen tennissen en padellen? Klik dan hier.

Melden van een misdraging

Wil jij of jouw vereniging een (vermoedelijk) misdraging melden? Lees hier hoe je dit kan doen. Je kan de melding ook anoniem doen.

Gerelateerd aan deze pagina

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie