Tennisbanen

Code Goed Sportbestuur

Om bonden, verenigingen en sportorganisaties te helpen beter te besturen heeft het NOC*NSF in 2005 de Code Goed Sportbestuur opgesteld. Deze Code biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur. Omdat de samenleving continu verandert en de sportsector professionaliseert, is de Code Goed Sportbestuur in 2021 geactualiseerd. In deze herziene Code ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. De Code is gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. Op deze pagina vind je een korte toelichting op deze principes. De volledige Code is hier te lezen, waarbij ook een mogelijkheid wordt geboden om een Zelfscan te doen zodat je er achter kunt komen in hoeverre je als bestuur al in lijn handelt met de Code Goed Sportbestuur.

Principe 1: Verantwoordelijkheid

Binnen een sportverenging zijn de bestuurders eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging, waaronder de verschillende rollen en taken en het naleven van wet- en regelgeving. De bestuurlijke inrichting moet gericht zijn op effectieve, efficiënte en gedragen besluitvorming. Bekijk voor meer informatie de video over principe 1 of volg de e-learning ‘Code Goed Sportbestuur’.

Principe 2: Democratie

Een sportvereniging heeft te maken met allerlei belanghebbenden. Het bestuur dient de verschillende belangen zorgvuldig in kaart te brengen en hiertussen te kiezen. Daarbij is de inbreng en inspraak van belanghebbenden cruciaal om tot gedragen besluitvorming te komen. Bekijk voor meer informatie de video over principe 2 of volg de e-learning ‘Code Goed Sportbestuur’.

Principe 3: Maatschappij

Sportverenigingen dienen zich bewust te zijn van de maatschappelijke rol die zij vervullen. Sport is namelijk veel meer dan alleen plezier en spel. Verantwoording hierover draagt bij aan de legitimiteit van het bestuur, omdat dit het vertrouwen van de leden en andere betrokkenen versterkt. Bekijk voor meer informatie de video over principe 3 of volg de e-learning ‘Code Goed Sportbestuur’.

Principe 4: Transparantie

Wanneer je transparant handelt, verhoogt dat het vertrouwen in de vereniging. Bovendien stimuleer je bestuurders en andere betrokkenen om beter te presteren. Het afleggen van verantwoording is essentieel voor een goed sportbestuur. Hiermee zorg je ervoor dat controle kan plaatsvinden, dat draagvlak wordt gecreëerd en voorkom je doofpotsituaties. Bekijk voor meer informatie de video over principe 4 of volg de e-learning ‘Code Goed Sportbestuur’.

Pas-toe-en-leg-uit-principe

Het pas-toe-en-leg-uit-principe brengt mee dat bestuurders tijdens de algemene vergadering en in het jaarverslag verantwoording afleggen over de naleving van de Code. Verder nodigt de Code alle bestuurders uit om de principes te vertalen naar hun eigen situatie. De KNLTB helpt verenigingen hierbij door 7 kernthema’s op te stellen die aansluiten bij zowel de Code Goed Sportbestuur als de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Klik hier voor meer informatie.