Y4A3752

Positie van de leraar

Het belang van de tennis- en padelleraar kan niet genoeg benadrukt worden. Zijn of haar rol is uniek, in (bijna) geen enkele andere sport heeft de leraar zo’n bijzondere en professionele positie. Leraren zijn vaak het gezicht van de vereniging, kennen veel leden, en zijn de aanjager van evenementen en activiteiten en dus bij uitstek een bindende factor op de vereniging. Om die rol goed te vervullen is structurele samenwerking met het bestuur onmisbaar.

De leraar, een ambassadeur en bindende factor voor de vereniging

De leraar is meestal het eerste aanspreekpunt op de vereniging, vooral voor jeugdspelers en hun ouders. Hij/zij zorgt ervoor dat een kind plezier beleeft aan de sport en speelt een belangrijke rol in het proces van groepsvorming, op het moment dat spelers in een team terechtkomen en wedstrijden gaan spelen.

Deze spilfunctie blijft natuurlijk niet beperkt tot de jeugd. Een goede leraar beschikt niet alleen over de juiste tactische en technische vaardigheden, maar ook over pedagogische en communicatieve capaciteiten. Zo'n leraar is van minstens zo groot belang voor een vereniging als een sterk kader. Daarom stimuleren we verenigingen om goede afspraken te maken met leraren en om de samenwerking te versterken, zodat de leraar een belangrijkere rol binnen de vereniging krijgt.

Op deze pagina's geven we jou praktische tips en tools om de samenwerking met de leraar op jouw vereniging succesvol te laten verlopen.