Y4A3752

Positie van de leraar

Het belang van de tennis- en padelleraar kan niet genoeg benadrukt worden. Zij bepalen voor een groot deel het plezier dat mensen aan de sport beleven en in grote mate ook het succes van de vereniging. Hierbij spelen enthousiasme, didactische skills en technische vaardigheden een grote rol, maar het is ook belangrijk dat leraren leerlingen stimuleren om wedstrijden te spelen.

De leraar, een ambassadeur en bindende factor voor de vereniging 

Tennis- en padelleraar is een serieus beroep. In geen andere sport verzorgen zoveel beroepsprofessionals de jeugd en senioren trainingen. Daardoor is de kwaliteit van de trainingen hoog. Door de ledengroei bij tennis en padel is de vraag naar leraren groot.

Deze spilfunctie blijft natuurlijk niet beperkt tot de jeugd. Een goede leraar beschikt niet alleen over de juiste tactische en technische vaardigheden, maar ook over pedagogische en communicatieve capaciteiten. Zo'n leraar is van minstens zo groot belang voor een vereniging als een sterk kader. Daarom stimuleren we verenigingen om goede afspraken te maken met leraren en om de samenwerking te versterken, zodat de leraar een belangrijkere rol binnen de vereniging krijgt. Ze zijn vaak het gezicht van de vereniging, kennen veel leden, en zijn de aanjager van evenementen en activiteiten en dus bij uitstek een verbindende factor op de vereniging. Ook draagt een leraar bij aan een Veilig Sportklimaat.

De KNLTB is trots op de meer dan 2800 leraren met een diploma en licentie die werkzaam zijn bij KNLTB aangesloten verenigingen. We zetten ons in voor hun ontwikkeling om voldoende gekwalificeerde leraren te behouden en hun arbeidspositie te versterken. Een vereniging waar een leraar met licentie trainingen geeft is een vereniging die zijn leden kwaliteit biedt. 

Op deze pagina's geven we jou praktische tips en tools om de samenwerking met de leraar op jouw vereniging succesvol te laten verlopen.