Definities Lerarenregister

Wat betekenen precies de gebruikte termen in het KNLTB lerarenregister? We leggen je het hieronder uit!

Diploma

Een diploma kan een leraar behalen door het succesvol afleggen van een opleidingstraject. Er zijn drie verschillende opleidingstrajecten: A, B en C. Een behaald diploma is levenslang geldig.

Licentie

Een licentie is een door de KNLTB afgegeven verklaring dat je als leraar vakbekwaam en up-to-date bent voor het uitoefenen van het beroep van leraar. Een licentie is geldig voor een bepaalde periode van 2 jaar. Door het behalen van voldoende PO-punten, kan een leraar zijn of haar licentie met 2 jaar verlengen.

T-licentie

Een T-licentie is bestemd voor een leraar (met diploma) die niet meer in bezit is van een geldige licentie en deze opnieuw willen activeren. De leraar behaalt, binnen een bepaalde periode van maximaal één jaar, de benodigde PO-punten om de licentie te heractiveren. Gedurende deze periode ontvangt de eraar een T(ijdelijke) licentie en is daarmee bevoegd tot het geven van lessen.

S-licentie

Een S-licentie is bestemd voor personen die in opleiding zijn tot leraar en dus (nog) niet in bezit zijn van een diploma. Via deze Licentie S(tudent) is een leraar beperkt bevoegd tot het geven van lessen onder begeleiding van een ervaren leraar. Op deze manier kan de Student-Leraar (realistische) ervaring opdoen tijdens zijn/ haar opleiding. De S-licentie is geldig tijdens het volgen van de opleiding.