Tennisleraar Training Individueel (11)

Arbeidsrelaties

Binnen tennis- en/of padelverenigingen zijn veel vrijwilligers actief. De tennis- en/of padelleraar vormt hierop een uitzondering. De leraar is vaak de enige professional die zijn geld verdient met het geven van tennis- en of padellessen op een vereniging. Het is goed om bij het aangaan van een arbeidsrelatie met de leraar stil te staan bij juridische consequenties en wat dit betekent voor verzekeringen en pensioenen.

Een vereniging kan met de leraar op drie manieren een samenwerking aangaan, namelijk de leraar als:

  • Werknemer, op basis van een arbeidsovereenkomst
  • Zelfstandige zonder personeel (zzp-er), op basis van een overeenkomst van opdracht
  • Ingehuurde kracht, op basis van een overeenkomst met de inleenorganisatie

In dit document geven wij basisinformatie over de verschillende samenwerkingsvormen die je kan onderscheiden met daarbij ook de voordelen en de nadelen van de verschillende vormen. Voor het aangaan van een relatie met een leraar is het goed om deze informatie te bekijken. De Belastingdienst zal achteraf de samenwerking tussen vereniging en leraar beoordelen/ toetsen en een goede overeenkomst sluiten is dan ook belangrijk.

Ondersteuning KNLTB

Omdat leraren zo'n belangrijke rol spelen, vindt de KNLTB het belangrijk dat leraren een goede arbeidspositie hebben. Een platform waar vraag en aanbod van vacatures voor tennis- en padelleraren bij elkaar komen, sluit daar goed bij aan. Daarom heeft de tennisbond in 2021 de KNLTB Leraren Vacaturebank gelanceerd. In de  KNLTB Vacaturebank vind je een overzicht van vacatures waarop leraren kunnen reageren.

Daarnaast werkt de KNLTB ook aan goede voorwaarden omtrent verzekeringen en pensioenen. Hier lees je er meer over. Ook kunnen leraren en lesorganisaties gebruik maken van een model lesreglement.