Tennis kinderen groepsfoto

Ledenwerving en ledenbehoud

Voor iedere vereniging is het belangrijk om niet alleen na te denken over het aantrekken van nieuwe leden maar zeker ook over het behouden van de huidige leden. Het creëren van een passend aanbod voor de verschillende doelgroepen binnen en rondom een vereniging dragen hieraan bij. De tennis- en/of padelleraar speelt daarin vanzelfsprekend een cruciale rol. 

Behoud van leden

Voordat je samen met de leraar start met het uitrollen van activiteiten op het gebied van ledenwerving is het belangrijk voor om eerst te focussen op de huidige leden en met name op de opvang van nieuwe leden. Je wil immers niet dat een groot deel van deze groep binnen een paar jaar weer afgemeld is als lid. Nieuwe leden moeten zich thuis voelen, deelnemen aan activiteiten en wedstrijden en zo opgenomen worden in de vereniging.

Belangrijke vragen die je hierbij kunt stellen zijn:

  • Welke doelgroepen hebben we binnen de vereniging?
  • Welke activiteiten zijn er succesvol en welke activiteiten zijn minder succesvol?
  • Hoe ziet het ledenverloop binnen de vereniging er op dit moment uit?
  • Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe leden een ‘warm bad’ ervaren?

Om een beter beeld te krijgen in het ledenbestand en het ledenverloop van de vereniging heeft de KNLTB ‘Club Analytics’ beschikbaar. Club Analytics geeft inzage in uitstroomcijfers, instroomcijfers, ledenverloop, deelname aan competities en toernooien en bijvoorbeeld de gemiddelde lengte van het lidmaatschap van een lid. De uitkomsten van Club Analytics kunnen als basis gebruikt worden voor concrete acties/beleid voor de komende jaren. Plan daarom samen met de leraar op jouw vereniging een gesprek in met de KNLTB Accountmanager om inzicht in deze cijfers te krijgen. 

Meer tips en speciaal ontwikkelde programma's voor ledenbehoud zijn te vinden op deze pagina. 

Werven van nieuwe leden

Het werven van nieuwe leden speelt bij elke vereniging een grote rol en is een proces wat eigenlijk altijd doorgaat. In veel gevallen betreft het werven van nieuwe leden het interesseren van mensen die de sport nog niet echt ontdekt hebben. Je wilt ze kennis laten maken met tennis/padel en met jouw vereniging.

Ook op het gebied van ledenwerving is er een belangrijk rol weggelegd voor de leraar. Organiseren, ondersteunen en meedenken bij allerlei acties om nieuwe leden aan te trekken is van cruciaal belang voor het doen slagen van de verschillende acties.

Meer tips en speciaal ontwikkelde programma's voor ledenwerving zijn te vinden op deze pagina.