NTC Amstelveen vooraanzicht gravelbanen

Dienstverlening vanuit KNLTB

Een belangrijk deel van de juridische dienstverlening is gericht op preventie. Om hier als vereniging zo goed mogelijk van te kunnen profiteren, is het belangrijk dat je als vereniging kennis neemt van de informatie op Centrecourt.nl. Wanneer er vragen zijn, raden wij verenigingen aan om in een vroeg stadium contact met ons op te nemen en niet pas als er een juridisch conflict speelt.  

De juridische dienstverlening van de KNLTB richt zich op de volgende vijf (rechts)gebieden:

 • De vereniging en haar personeel (arbeidsrecht) 
 • De vereniging en haar accommodatie (huurrecht, zakenrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, bouwrecht, bijzonder bestuursrecht (drank-en horecawet, warenwet, legionella) 
 • De vereniging en haar interne organisatie (verenigingsrecht, privacywetgeving) 
 • De vereniging en haar contracten (verbintenissenrecht) 
 • De vereniging en haar aansprakelijkheid (aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht) 

Wie kan gebruik maken van onze juridische dienstverlening?

De KNLTB heeft een breed scala aan producten en diensten voor alle leden. Sommige producten en diensten zijn echter specifiek gericht op een bepaalde ledengroep. Zo kunnen alleen aangesloten verenigingen een beroep doen op de juridische dienstverlening van de KNLTB. De juridisch inhoudelijke ondersteuning kan worden aangevraagd door bestuursleden van de aangesloten verenigingen. De KNLTB biedt geen juridisch inhoudelijke ondersteuning aan individuele leden en tennisleraren/tennisscholen. De KNLTB stelt wel basisinformatie en modelcontracten beschikbaar aan tennisleraren/tennisscholen. Tennisleraren kunnen ook contact opnemen met de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren (VNT).  

Eerstelijns en tweedelijns ondersteuning

Eerstelijns ondersteuning (gratis dienstverlening)

De eerstelijns ondersteuning van de KNLTB is gratis en wordt geboden door de juristen die werkzaam zijn bij de eigen beroepsorganisatie. Heb je een juridische vraag, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar juridischezaken@knltb.nl.

Informatie

De KNLTB beschikt over een ruime hoeveelheid aan basisinformatie door middel waarvan je op een korte en bondige manier wordt geïnformeerd over het onderwerp waar jij vragen over hebt. Over de volgende juridische onderwerpen is basisinformatie beschikbaar, die je kunt opvragen via juridischezaken@knltb.nl: 

 • Aansprakelijkheid 
 • Arbeidsverhouding vereniging-leraar 
 • Arbowetgeving
 • Bescherming persoonsgegevens (privacy)
 • Contractvorming in het sportvastgoed
 • Drank- en horecawetgeving
 • Fusie 
 • Gedwongen verhuizing 
 • Geluidshinder
 • Hygiënecode 
 • Juridische aandachtspunten aanleg padelbanen
 • Lichthinder 
 • Milieuvoorschriften 
 • Muziekgebruik in kantine
 • Niet-nakoming 
 • Oprichting van een vereniging
 • Privatisering 
 • Procedures tegen de overheid (bezwaar en beroep) 
 • Ruimtelijke ontwikkeling van en nabij de vereniging
 • Verhuren kantine 
 • Verzekeringen 

Modelcontracten en -reglementen

De KNLTB beschikt over een aantal modelovereenkomsten, die je als leidraad kunt gebruiken bij het vastleggen van een bepaalde rechtsverhouding. Meer informatie hierover vind je hier. Verder beschikt de KNLTB over enkele modelreglementen, zoals een model parkregelement, model lesreglement en een model bestuursreglement alcoholverstrekking voor sportkantines.

Statuten en huishoudelijk reglement

Bij het oprichten van een vereniging ben je verplicht om statuten op te stellen. Hierbij dien je als vereniging gebruik te maken van onze modelstatuten en model huishoudelijk reglement. Meer informatie hierover vind je hier.

Advies omtrent rechtspositie

Het kan zijn dat jouw vereniging verwikkeld is geraakt in een juridische kwestie en dat je inzicht wilt hebben in de rechtspositie. In dat geval kun je alle relevante informatie naar ons toesturen. Wij zullen het dossier bestuderen en schriftelijke advies uitbrengen.

Beoordelen brieven, bezwaar- of beroepschriften

Ben je verwikkeld geraakt in een briefwisseling met een advocaat? Of wil je tegen een besluit van de gemeente bezwaar indienen? Bij ons kun je terecht voor het beoordelen van brieven, bezwaar- en/of beroepschriften.

Fiscale en financiële vragen

Fiscale en financiële vragen nemen wij helaas niet in behandeling. Wij adviseren verenigingen om hiervoor zelf een fiscalist in te schakelen of contact op te nemen met de Belastingdienst.

Website

Via Centrecourt.nl houden wij verenigingen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op juridisch gebieden. Ook vind je onder andere antwoorden op de meest gestelde juridische vragen.

Centre Court Magazine

In het Centre Court Magazine lees je artikelen over juridische onderwerpen waar veel verenigingen mee te maken hebben. Wij besteden in dit magazine ook aandacht aan succesverhalen van verenigingen op juridisch gebied. Zo kunnen verenigingen van elkaar leren!

Tweedelijns ondersteuning (betaalde dienstverlening)

De juristen van de KNLTB voeren zelf geen juridische procedures. Wel kunnen wij verenigingen doorverwijzen naar een advocaat die het dossier tegen een gereduceerd tarief kan beoordelen en de vereniging, indien noodzakelijk, kan bijstaan bij gerechtelijke procedures.