Tennisvereniging smashcourt

Thema 7: Heb oog voor maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen

Als bestuur moet je niet alleen oog hebben voor kwesties die spelen binnen de vereniging, maar ook voor ontwikkelingen rondom de vereniging. Zijn er bijvoorbeeld plannen voor woningbouw? En zo ja, wat betekent dat dan voor de vereniging? Worden de verenigingsbelangen hier niet door geschaad? Houd altijd goed contact met de gemeente en stel een e-mailattendering in op de site van de Rijksoverheid. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe vergunningsaanvragen bij jou in de buurt en de bekendmaking van nieuwe regelgeving.

Wees progressief

Verder is het aan te raden om als bestuur een progressief verengingsbeleid te voeren, een duidelijke visie te hebben en mee te gaan met moderne technieken. Sta stil bij de toekomst van de vereniging! Elektronisch vergaderen niets voor jou? Kijk dan toch of dit in het belang is van de vereniging. Bespreek de opties met het bestuur, leg ze eventueel voor aan de leden in de ALV en veranker ze in de statuten en reglementen.

Samenstelling bestuur

Ook raden wij verenigingen aan om te zorgen voor een representatieve samenstelling van het bestuur. Een bestuur bestaat bij voorkeur uit mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, met een verschillende achtergrond en verschillende eigenschappen en kwaliteiten. Diversiteit zorgt voor meer discussie, meer innovatieve/creatieve ideeën, meer herkenning en meer draagvlak. Bestuursleden zullen in een heterogene samenstelling het meeste van elkaar leren en het beste in elkaar naar boven brengen, want iedereen heeft andere competenties.  

Dit thema sluit aan bij het principe ‘Maatschappij’ in de Code Goed Sportbestuur. Lees hier meer over de Code Goed Sportbestuur, bekijk de video over het principe ‘Maatschappij’ of volg de e-learning over de Code Goed Sportbestuur.