Alcohol

Alcohol op de vereniging

Na de training of wedstrijd nog even gezellig een drankje doen is op veel verenigingen een bekend beeld. Echter, het schenken van alcohol op je vereniging brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het voeren van een verantwoord alcoholbeleid is, zeker voor vrijwilligers achter de bar in een sportkantine, lang niet altijd makkelijk. Minderjarigen die alcohol kopen zijn strafbaar, maar dat geldt ook voor mensen die de alcohol aan minderjarigen verstrekken. 

Volgens de alcoholwet moeten verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben aan enkele voorwaarden te voldoen: 

  • Beschikken over een bestuursreglement.  
    Een model daarvoor vind je hier. 
  • Beschikken over gekwalificeerd barpersoneel 
    Binnen elke vereniging moet er tijdens het schenken van alcohol altijd iemand aanwezig zijn met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcohol. Deze kennis kan officieel behaald worden door de cursus Sociale Hygiëne of door de E-learning Verantwoord Alcohol Schenken. De gratis E-learning ‘Verantwoord Alcohol schenken’ biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.  

Er zijn speciale richtlijnen voor alcoholbeleid die zijn bedoeld om sportverenigingen te helpen in het maken of aanpassen van een verantwoord alcoholbeleid. Deze richtlijnen vind je hier. Daarnaast introduceerde NOC*NSF een alcoholprotocol voor sportverenigingen voor feesten en activiteiten om ongewenste situaties te voorkomen. Lees hier het alcoholprotocol en zie welke maatregelen jouw vereniging kan nemen om problemen te voorkomen.

NIX18

Om ervoor te zorgen dat zowel spelers, ouders, bezoekers en barvrijwilligers weten dat er geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar wordt geschonken of doorgegeven, kun je gebruik maken van het NIX18 sportpakket. Dit pakket bevat allerlei kleurrijke materialen om de sportkantine aan te kleden. Tevens vind je hier een handige tool voor barpersoneel om een gepersonaliseerde NIX18-poster te maken.

Leeftijdschecker van NIX

Voor verstrekkers van alcohol en tabak is het checken van de leeftijd vaak een lastig onderdeel. Om hen daarbij te ondersteunen is deze kalender ontwikkeld. Hierop is eenvoudig de datum af te lezen die minimaal nodig is voor verkoop van alcohol en/of tabak. Heeft de koper niet de juiste leeftijd op zijn/haar ID staan? Dan uiteraard géén verkoop van deze middelen.

De kalender is gemaakt met het oog op een ‘natte’ baromgeving en voorzien van tips voor de leeftijdscheck. De NIX18 leeftijdschecker is voor een langere periode in te zetten en bruikbaar tot en met het jaar 2029.

Voor meer informatie: neem contact op met de Accountmanager van jouw district.