G-Tennis High 5

Starten met G-tennis

Zo’n tachtig tennisverenigingen in Nederland bieden G-tennis aan. De KNLTB zet zich in om het G-tennis bij deze clubs te versterken en zien graag meer clubs starten met G-tennis. Door het creëren van aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale (gedrags)problemen kan je, je profileren tot een maatschappelijke betrokken vereniging. Deze profilering heeft naast een positieve uitwerking op huidige leden van de vereniging ook een aanzuigende werking op potentiële leden, zowel met als zonder beperking.

Hoe word je een G-tennis vereniging?

Wil jouw vereniging starten met G-tennis? Bekijk het stappenplan 'Starten met G-tennis bij de vereniging'. In dit stappenplan vind je informatie over onder andere de toegankelijkheid van het tennispark en het clubhuis, scholing van trainers en vrijwilligers, de integratie van G-tennissers binnen je vereniging en het werven van G-tennissers.