Lijnen schoonvegen bezem gravel

Algemeen verenigingsbeleid

Het besturen van een vereniging is niet eenvoudig. Zelfs de best lopende vereniging kan op sommige punten beter georganiseerd worden. Daarom hebben we hieronder een aantal hulpmiddelen op een rij gezet om het verenigingsbeleid verder vorm te geven. 

Checklist

Het is lastig om een goed inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten binnen de vereniging. Om die reden biedt de KNLTB een checklist voor verenigingen aan die kan helpen in het verkrijgen van dit inzicht. 

Ledentevredenheidsonderzoek

Als je streeft naar meer (tevreden) leden, is het belangrijk te weten te komen wat leden en oud-leden vinden van jouw vereniging. Bij een ledenonderzoek stel je verschillende vragen. Bijvoorbeeld waarom leden lid zijn? Wat verwachtten ze van het lidmaatschap, en is die verwachting uitgekomen? Wat zou er volgens hen moeten veranderen? 

De kritiek van leden is van groot belang voor het toekomstig beleid van de vereniging. Het geeft aan wat je kunt doen om als club nog aantrekkelijker te worden.  

Wilt je een kwantitatief onderzoek houden onder een grote groep leden? Lees dan hier hoe dat werkt via de KNLTB Onderzoeksportal. 

Oud-ledenenquête 

Daarnaast is het ook zinvol om te achterhalen waarom oud-leden besloten om hun lidmaatschap opzeggen. Voelden ze zich niet thuis bij jouw vereniging? Werd het te zwaar? Waren er niet genoeg activiteiten? Dit zijn slechts enkele oorzaken waarom mensen hun lidmaatschap opzeggen. 

De kritiek van uw oud-leden is bepalend voor het toekomstige beleid van de vereniging. Het geeft aan wat je kunt doen om als club nog aantrekkelijker te worden. Dit document helpt je bij het houden van een enquête onder oud-leden. 

Activiteitenaanbod 

De aantrekkelijkheid van een vereniging wordt mede bepaald door de activiteiten die er worden georganiseerd. Zijn dat naast trainingen en wedstrijden nog andere activiteiten? Wat is het doel van de activiteiten en worden die doelen bereikt?  

Via dit document is het mogelijk om gemakkelijk het activiteitenaanbod binnen een vereniging in kaart te brengen. Er wordt onderscheid gemaakt in pure sportactiviteiten en aanvullende activiteiten en diensten. De analyse geeft inzicht in de sterke en zwakke punten binnen uw activiteitenaanbod. 

Sportniveau 

Het niveau waarop gesport wordt, is voor de meeste verenigingen van groot belang. Spelen op hoog niveau trekt immers goede sporters aan. Het prestatieniveau van jouw vereniging bepaalt in grote mate het beleid. En dus ook de plannen voor de toekomst. Vul het werkdocument 'analyse sportniveau’ in. Bepaal aan de hand van deze gegevens de drie belangrijkste oorzaken die het prestatieniveau positief beïnvloed hebben en de drie belangrijkste oorzaken die het prestatieniveau negatief beïnvloed hebben. 

Maatschappelijke trends 

Trends die gaande zijn binnen de maatschappij hebben ook invloed op het reilen en zeilen binnen een vereniging. Zo hebben sportverenigingen het de laatste jaren financieel moeilijk. Sommige subsidies zijn afgeschaft en de kosten zijn gestegen (voor energie bijvoorbeeld). Aan de andere kant geven Nederlanders juist meer geld uit aan sport dan vroeger. 

Concurrentie 

Concurrentie komt niet alleen voor in de commerciële wereld. Ook verenigingen hebben te maken met concurrentie. Deze kan komen van tennisverenigingen die zich in de buurt hebben gevestigd of van andere sportclubs. Het is van belang om hier inzicht in te hebben. Met dit document kun je jouw vereniging vergelijken met de concurrentie. Geef aan waarin je beter scoort dan de concurrentie, en waarin je slechter scoort. Trek tenslotte conclusies: waar liggen de kansen voor uw vereniging, en waar liggen de bedreigingen?