Tennisbaan groen bos zonnig

Verenigingsbeleidplan

Een helder verenigingsbeleidsplan is het vertrekpunt van een gezonde vereniging. Weten waar de vereniging staat en naartoe wil, is belangrijk voor de continuïteit van de club. Met een duidelijk toekomstbeeld en heldere doelen worden keuzes makkelijker gemaakt en wordt besturen leuker. 

OGSM

De KNLTB ondersteunt verenigingen in het komen tot een goed verenigingsbeleidsplan. Zo is er het 'Stappenplan verenigingsbeleidsplan' beschikbaar. Ook kun je het OGSM format gebruiken om je plannen en doelen op 1 A4 te zetten. Heel duidelijk en overzichtelijk. Doe dit bij voorkeur samen met je tennisleraar of -school. Ook zijn er adviezen beschikbaar die je helpen om te komen tot een succesvolle OGSM.

Ook de KNLTB Accountmanager kan jouw vereniging op dit gebied ondersteunen. Er kan altijd contact opgenomen worden met een Accountmanager wanneer een vereniging gebruik wil maken van de hulpmiddelen die de KNLTB op dit gebied aanbiedt. Of wanneer deze meer wil weten over dit onderwerp. 

Vacatures in het bestuur

Veel verenigingen hebben moeite met het vinden van nieuwe bestuursleden. Een vereniging zonder bestuur is in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld als alle bestuursleden ontslag nemen. Wanneer je een van de laatste bestuursleden bent dan geldt dat bestuursleden wel verplicht zijn tot een behoorlijk vervulling van hun taak. Een afgetreden bestuurslid blijft namelijk verantwoordelijk tegenover de vereniging, hij zal als ware ‘demissionair’ de lopende zaken moeten behartigen en serieuze pogingen moeten ondernemen om te voorkomen dat een bestuur ontbreekt. Bijvoorbeeld door actief nieuwe bestuursleden te werven en een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen. 

Daarom moet er volgens de wet een belet en ontstentenis-regeling opgenomen zijn in de statuten. Hierin staat in hoe te handelen als het bestuur de taken niet meer kan vervullen. Heb je deze regeling niet in je statuten staan? Dan raden we je aan om deze te herzien.