Aanleg en renovatie

Aanleg en renovatie

Verenigingen die van plan zijn hun tennisbanen te vervangen of te renoveren kunnen terecht bij een aannemer die is aangesloten bij de VTN (branchevereniging voor tennisbaanbouwers). Met een tennisbaanbouwer die lid is van de VTN weten tennisclubs zich verzekert van deskundig advies en service bij de aanleg, het onderhoud en de renovatie van hun tennisbanen. 

De KNLTB adviseert verenigingen bij de aanleg van banen te kiezen voor één van de VTN-aannemers, die zich verplichten tot meer diensten dan alleen het opleveren van banen die voldoen aan de door NOC*NSF voorgeschreven minimale kwaliteitseisen. Deze bedrijven werken volgens een door de vereniging gehanteerd reglement waarin met name de kwaliteit van uitvoering en de betrouwbaarheid van handelen worden bewaakt. Ze stellen zich bovendien open voor controle van deze werkwijze. 

Meerwaarde voor vereniging 

In november 2015 is een nieuw convenant tussen de VTN en KNLTB tot stand gekomen waarin de bestaande samenwerking werd geïntensiveerd. Belangrijkste reden is het borgen van een nog hogere kwaliteit van aanleg, goede informatievoorziening en een adequate nazorg van projecten zodat verenigingen meer zekerheden hebben tijdens en na de aanleg. Daarbij speelt kennisdeling en kennisbevordering een belangrijke rol. In de samenwerking staat de meerwaarde voor de vereniging continu centraal. 

Voor meer informatie over de VTN vind je hier. De KNLTB adviseert graag een tennisclub bij renovatie of uitbreidingsplannen. Voor meer informatie en advies over tennisbanen en accommodaties kan de vereniging dan ook contact opnemen met een KNLTB Accountmanager. 

Gravel 

Gravel neemt een bijzondere positie in binnen de (inter)nationale tennissport.  

Gelet op de historie en speleigenschappen zijn gravelbanen de standaard waar andere en nieuw ontwikkelde baansoorten mee worden vergeleken. Vandaar dat deze baansoort specifieke aandacht heeft. 

Gravelbanen zijn noodzakelijk voor de toekomst van tennis als wedstrijdsport. Gravelbanen bieden speltechnisch en vanuit het gedachtegoed goede tennissers te willen opleiden de meeste mogelijkheden en appelleren het meest aan de technische, tactische, mentale en conditionele ontwikkeling op alle niveaus. De KNLTB is dan ook voorstander van de aanleg van gravelbanen. 

Er zijn veel misverstanden over gravel ontstaan die de omvang van het aantal gravelbanen sterk heeft doen reduceren. Een ontwikkeling die van negatieve invloed is op tennis als wedstrijdsport en het opleiden van (jeugdige) tennissers. Deze misverstanden zijn voor een gedeelte terug te voeren op het ontstaan van een negatieve perceptie over exploitatie, onderhoud en het aantal mogelijke speelweken. 

Gravel op afschot 

In 2014 heeft de KNLTB de baansoort 'Gravel op afschot' gelijkgesteld aan standaard gravelbanen. Gravel op afschot is een baansoort met dezelfde speleigenschappen als gravel. Enige verschillen zijn de wijze van afvoer van hemelwater en een iets andere samenstelling van het gravel. Baansoorten van merken zoals GravelPlus Premium en Prestige Gravel zijn ‘op afschot’ gebouwd.  

Meer informatie 

Meer informatie over gravel en alle andere baansoorten kun je vinden in de brochure Baansoorten in beeld. Indien je meer vragen hebt of advies wenst over gravel en andere baansoorten kun je contact opnemen met jouw KNLTB Accountmanager.