Padelbaan Amstelpark

Aanleg en renovatie

Verenigingen/eigenaren die ambities hebben padelbanen te willen aanleggen kunnen daarvoor terecht bij diverse padelbaanbouwers. Van belang is altijd te kiezen voor een padelbaanbouwer die minimaal op de Sportproductlijst van Sportinfrastructuur.nl (onderdeel van NOC*NSF) staat vermeld met de status ‘goedgekeurd’. Een padelbaanbouwer die staat vermeld op de Sportproductenlijst heeft aangetoond te kunnen bouwen volgens de geldende voorschriften en richtlijnen. En dit is van belang om uiteindelijk te kunnen beschikken over een keurmerkcertificaat die onder andere nodig is voor gebruik van de padelbanen voor deelname aan competitie en toernooien onder auspiciën van de KNLTB. Daarnaast biedt dit certificaat ook een extra waarborg aan jouw (wettelijke) zorgplicht als eigenaar van de accommodatie. Belangrijk dus hier adequate invulling aan te geven.  

De kwaliteit van aanleg is echter geen vanzelfsprekendheid en dient iedere keer weer opnieuw te worden gerealiseerd. Daarom is het (onafhankelijk) laten keuren van banen in de praktijk altijd een belangrijk integraal onderdeel van het aanlegproces.

Voor meer informatie over de aanleg van padelbanen is een stappenplan beschikbaar. Deze is onderaan deze pagina downloadbaar. Voor meer informatie over de (bouw)regelgeving en de keuringsprocedures van padelbanen klik hier

Bouwaspecten

Doordat de aanleg van padelbanen is ondergebracht binnen het kwaliteitszorgsysteem van Sportinfrastructuur.nl is er sprake van een minimale kwaliteitsstandaard waaraan een padelbaan moet voldoen. Dit is belangrijk om daarmee enerzijds de vereniging/eigenaar te beschermen tegen ondeugdelijke kwaliteit van aanleg, anderzijds zorgt dit ervoor dat een vereniging/eigenaar aantoonbaar kan voldoen aan zijn (wettelijke) zorgplicht voor goede en veilige sportomstandigheden. Dit laatste gaat natuurlijk altijd gepaard met het plegen van goed onderhoud tijdens de levensduur van de padelbaan. Toch zijn er een aantal aspecten die invloed hebben op de kwaliteit en uiteindelijke prijs van een padelbaan. Daarom hieronder alvast wat globale informatie. Meer specifieke informatie kun je terugvinden in het ‘stappenplan aanleg padelbaan’.

Glas

De meeste padelbanen hebben glaswanden van veiligheidsglas. Dit uiteraard voor de veiligheid van de spelers. Veiligheidsglas is zodanig gemaakt dat het uiteenvalt in kleine stukjes op het moment dat het glas toch breekt. Dit zorgt voor een minimale verwonding.

Hoe dik moet het glas zijn? In Nederland wordt minimaal 10 millimeter dikte gebruikt maar ook 12 millimeter is mogelijk. Hoe dikker het glas hoe hoger de kosten zullen zijn.

Kooi

Veel padelbanen worden buiten aangelegd. Het buitenklimaat speelt dus een grote rol. De metalen kooien dienen dus weersbestendig te zijn om corrosie te voorkomen. Aantasting is nooit helemaal te voorkomen maar dit proces wil je natuurlijk wel zolang mogelijk vertragen. Dit is niet alleen voor het uiterlijk van de padelbaan van belang maar ook voor de veiligheid van de spelers. Wanneer roest alleen visueel is, hoeft dat nog geen ramp te zijn. Het wordt een ander verhaal als het metaal van de kooi hierdoor zwakker wordt.

We kennen drie typen padelkooi constructies. Het pilaarsysteem, het framesysteem en de panoramakooi.

Het pilaarsysteem bestaat uit losse pilaren. Met tussen iedere pilaar een glasplaat of gaas. Doordat de pilaren verder niet verbonden staan, zijn deze wanden over het algemeen meer bewegelijk.

Het framesysteem zijn verticale en horizontale balken die met elkaar verbonden zijn. Dit vormt één geheel om het hek of de glasplaat. Dit zorgt voor meer stevigheid en duurzaamheid. Het framesysteem is echter wel duurder omdat hier ongeveer 25 procent meer staal wordt gebruikt dan bij het pilaarsysteem.

De panoramakooi bestaat aan de kopse kanten volledig uit glas. Dit geeft de kooi een erg mooi uiterlijk. Voor deze glaswanden wordt 12 mm dikte gebruikt. Ook dit is een duurdere variant.

Fundering

De fundering van een padelbaan is ook erg belangrijk. De kooiconstructie van een padelbaan weegt ongeveer 5000 kilo. Het is belangrijk dat de baan niet gaat verzakken. In Nederland hebben we te maken met een soms slechte natuurlijke grondslag. Het kan dus, afhankelijk van de locatie, zinvol (of zelfs noodzakelijk) zijn vooraf onderzoek te doen naar o.a. de draagkracht van de bodem waarop de padelbaan moet worden gefundeerd. Veel toegepaste funderingen voor padel zijn de ringfundering (meest voorkomend) en de poerfundering.

Voor de fundering van de vloer (ook wel sporttechnische laag genoemd) waarop de toplaag komt is een gebonden fundering zoals ‘drainbeton’, ‘schuimbeton’ of ‘asfalt’ de meest gekozen sporttechnische fundering. Dit komt ook omdat de voorschriften en certificering alleen maar een gebonden fundering toestaat vanwege de vereiste en meer duurzame (speel)kwaliteit.

Toplaag

Je kunt kiezen tussen een zandkunstgras en een hardcourt toplaag. Echter is de (inter)nationale standaard zandkunstgras. In Nederland wordt eigenlijk alleen maar zandkunstgras aangelegd en is als zodanig in de voorschriften ook opgenomen. Dit zorgt ook voor de gewenste uniformiteit van padelbanen en het spelen van wedstrijden. De hoogte van de vezel moet tussen de 11 en 15 mm zijn. Het toegepaste kunstgras is genormeerd en moet daardoor aan bepaalde minimale kwaliteitseisen voldoen.

Baanverlichting

Om ook ‘s avonds gebruik te kunnen maken van de padelbanen is het kunnen verlichten van de banen belangrijk. Indien de banen gebruikt gaan worden voor wedstrijden onder auspiciën van de KNLTB dient er minimaal een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van 300 lux aanwezig te zijn. Advies is om te kiezen voor 500 lux.

Kosten

De aanschafkosten van een Padelbaan hangt af van diverse factoren. Zeker met de huidige prijsschommelingen is een goede indicatie moeilijk te geven. De locatie kan al een behoorlijk kostenverhogend aspect zijn als er bijvoorbeeld extra maatregelen moeten worden genomen voor het funderen van de padelbaan. Denk aan locaties met een slappe bodem. Ook het type fundering, de kooi en de kunstgrasmat bepalen de hoogte van de uiteindelijke prijs. Indien een padelbaan bijvoorbeeld op een bestaande sportconstructie wordt gebouwd kan dit mogelijk weer wat besparing opleveren als de aanwezige materialen nog goed kunnen worden hergebruikt. Daarnaast is geluid van padel een actueel thema in situaties nabij woningen wat ook extra maatregelen en dus kosten met zich mee kan brengen. De aanleg van padelbanen blijft maatwerk.  

Juridische aandachtspunten en samenwerking

Voor (tennis)verenigingen die voornemens zijn padelbanen aan te leggen, is basisinformatie beschikbaar over de juridische aandachtspunten rondom de aanleg van padelbanen.

Verder zien we dat voor de aanleg en exploitatie van padelbanen steeds vaker samenwerkingsverbanden ontstaan. Om de samenwerking contractueel vast te leggen, beschikt de KNLTB over een model samenwerkingsovereenkomst. Ook is een modelovereenkomst huur/ter beschikking stelling met afhankelijk opstalrecht beschikbaar voor de situatie dat een vereniging het perceel van een derde mag gebruiken voor de aanleg van padelbanen. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn om voor de samenwerking een stichting op te richten. Hiervoor heeft de KNLTB modelstatuten voor een stichting beschikbaar. Voorgaande basisinformatie en modellen zijn op aanvraag beschikbaar via juridischezaken@knltb.nl.