Clubgebouw

Clubgebouw

Het clubgebouw speelt een belangrijke en centrale rol binnen de vereniging. Het is een ontmoetingsplaats voor leden en bezoekers. Een clubgebouw waar het prettig vertoeven is werkt sfeerverhogend. Aan het clubgebouw worden ook belangrijke (basis)voorwaarden gesteld. Deze (basis)voorwaarden staan beschreven in de handleiding tennis- en padelaccommodaties en clubgebouwen.

Daarnaast biedt deze handleiding ook belangrijke informatie over de bouw of verbouw van het clubgebouw. In de handleiding is onder andere een checklist opgenomen om het bouwproces stapsgewijs te doorlopen. Als jouw vereniging van plan is om een nieuw clubgebouw te bouwen of het bestaande clubgebouw te renoveren of te verbouwen dan mag dit document niet ontbreken.

De handleiding is op te vragen via de accountmanager in de regio.

Ruimtebehoefte kleed-clubaccommodatie voor tennis

Kijk hier voor een overzicht van de ruimtebehoefte voor kleed-clubaccommodaties voor tennis.