Tennishal

Tennishallen

Zowel particulieren als verenigingen kunnen er voor kiezen een tennishal te bouwen. 

Bij de bouw van een tennishal komt veel kijken. Je moet in ieder geval een draagvlakonderzoek uitvoeren en de financiële haalbaarheid toetsen. Daarnaast zal je je moeten afvragen welke vergunningen nodig zijn en waar een tennishal allemaal aan moet voldoen. 

Veel antwoorden op deze vragen staan beschreven in de brochure Normen en richtlijnen voor overdekte tennisaccommodaties. In de brochure is ook een checklist opgenomen om het bouwproces stapsgewijs te doorlopen. Is jouw vereniging van plan een tennishal te gaan bouwen of om de bestaande tennishal te renoveren of te verbouwen dan mag deze brochure niet ontbreken!  

Afmetingen 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen A-hallen en B-hallen. Het verschil tussen beide hallen is het niveau waarvoor de hallen gebruikt kunnen worden en het daarbij behorende verschil in uitloop rond de tennisbanen.  

De A-hallen zijn geschikt voor tennis op alle niveaus, van recreatief tot en met toptennis op internationaal niveau. De B-hallen lenen zich voor recreatietennis tot wedstrijdtennis op nationaal niveau. 

A-hal 

De A-hallen zijn geschikt voor tennis op alle niveaus, van recreatief tot en met toptennis op internationaal niveau. 

Lengte uitloop achter achterlijn 

6,40 m 

Lengte uitloop tussen twee naast elkaar gelegen banen 

5,00 m 

Lengte uitloop vanuit zijkant buitenste baan 

3,66 m 

Hoogte bij einde uitloop achter achterlijn 

4,30 m 

Hoogte boven de achterlijn 

5,95 m 

Hoogte vanaf vloerpeil ter plaatse van het net 

9,00 m 

 

B-hal 

De B-hallen lenen zich voor wedstrijdtennis op nationaal niveau en voor het recreatietennis. 

Lengte uitloop achter achterlijn 

5,50 m 

Lengte uitloop tussen twee naast elkaar gelegen banen 

5,00 m 

Lengte uitloop vanuit zijkant buitenste baan 

3,51 m 

Hoogte bij einde uitloop achter achterlijn 

2,10 m 

Hoogte boven de achterlijn 

5,75 m 

Hoogte vanaf vloerpeil ter plaatse van het net 

9,00 m