Baanonderhoud sleepnet

Borgstelling

Stichting Waarborgfonds Sport

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting die actief is in heel Nederland. SWS is in 1980 opgericht op initiatief van het Ministerie van VWS, NOC*NSF en De Lotto, nadat eind jaren ‘70 werd geconstateerd dat verenigingen steeds meer moeite hadden om voor de aanleg, de bouw, de renovatie of de aankoop van de accommodatie, een bancaire lening te krijgen.

Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door verenigingen. SWS doet dit door borgstellingen te verstrekken aan banken. Leningen tot 100.000 euro kunnen volledig door SWS worden geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de vereniging is gevestigd.

Versoepeling Aflossingsregels banken en SWS

De uitbraak van het coronavirus zorgt dat veel verenigingen zich grote zorgen maken over het nakomen van financiële verplichtingen. Om nu alvast een deel van die zorgen weg te nemen hebben de banken al aangegeven om de aflossingen met zes maanden uit te stellen. Ook de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft toegezegd om de afbouwperiode van de borgstelling te verlengen met een halfjaar.

De ABN Amro, BNG, ING, Rabobank en Triodos Bank hebben een regeling getroffen waarmee zij hun klanten in het midden- en kleinbedrijf, waaronder verenigingen, te hulp schieten: voor zakelijke kredieten tot 2,5 miljoen euro kan een aflossing voor zes maanden worden opgeschort, mits de bedrijven gezond zijn en niet al met betalingsproblemen kampen.

SWS besloot, na overleg met haar arrangementspartners, om de afbouw van de borgstelling óók voor zes maanden op te schorten. Voor veel verenigingen is de financieringslast immers één van de grotere uitgavenposten. Het uitstel van zes maanden geeft verenigingen de ruimte om aanvullende maatregelen te nemen die de vereniging draaiende kunnen houden.

Bij het uitstel van de aflossingsregeling van de banken is het goed om te weten dat elke bank weer op een eigen manier omgaat met het uitstel. Bij de ene bank moeten sportverenigingen aangeven als ze geen gebruik willen maken van de regeling en bij de andere werkt het juist andersom. SWS adviseert alle verenigingen daarom om de eigen situatie tijdig in kaart te brengen en om de afspraken af te stemmen met de eigen bank.