Tennispark met laantje vereniging

(Bouw)regelgeving

Iedere tennisser wil graag tennissen op kwalitatief goede en veilige tennisbanen en iedere vereniging wil haar leden deze kwaliteit graag bieden. Verenigingen hebben daartoe ook een zorgplicht. De kwaliteit van aanleg is echter geen vanzelfsprekendheid. Het borgen van kwaliteit door te werken aan normen, richtlijnen en processen en dit structureel keuren is daarvoor een belangrijk middel.

Zoals in veel andere sectoren gebruikelijk om de kwaliteit van geleverde producten en/of diensten vast te stellen en te toetsen, is dat ook in de sport sinds jaar en dag het geval. Voor de (georganiseerde) sport in Nederland is het daartoe gebruikelijk deel uit te maken van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. Dit systeem vormt de basis voor de kwaliteit van aanleg van sportvloeren in Nederland en is uniek in de wereld. Het fundament van dit systeem ligt in procedures en afspraken met alle belanghebbenden om te komen tot kwaliteit van aanleg van sportvloeren en sportaccommodaties. Het resultaat daarvan zijn normen en richtlijnen die een minimale kwaliteit voorschrijven en daarmee de vereniging/eigenaar van het betreffende sportveld en de gebruiker helpt bij het tot stand komen en gebruik maken van kwalitatief goede en veilige sportvoorzieningen.

Registratie- en beoordelingsproces

Om te komen tot een NOC*NSF/sportbond gecertificeerde sportvloer (lees: tennisbaan) dient een aangelegde, omgebouwde, gerenoveerde of herkeurde sportvloer of sportaccommodatie het registratie- en beoordelingsproces te doorlopen. In paragraaf 2.2 van het Procedurehandboek (zie website: www.sportvloeren.sport.nl) staat uitgebreid en stap voor stap het proces beschreven om tot een gecertificeerde sportvloer te komen. Als dit proces positief is afgerond ontvangen de opdrachtgever en sportvereniging voor de betreffende sportvloer of sportaccommodatie een NOC*NSF/sportbond certificaat. De KNLTB hanteert dit certificaat als minimale randvoorwaarde voor deelname aan competitiewedstrijden.

Waar kan ik het project voor de aanleg van nieuwe tennisbanen registreren?

Indien door de vereniging/eigenaar het besluit is genomen om tennisbanen te renoveren, ombouwen of nieuw aanleggen dan dient dit geregistreerd te worden op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Ga daarvoor naar de website www.sportvloeren.sport.nl en klik op de button registreren sportvloer bovenin het keuzemenu. Vervolgens dien je de button nieuw project registreren aan te klikken. Hier kun je de gevraagde gegevens vervolgens invullen.

Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem

Sinds 2014 dient bij de realisatie van een gecertificeerde sportvloer of sportaccommodatie (aanleg, ombouw of renovatie) binnen het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem een éénmalige bijdrage, het zogenoemde ‘Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem’, te worden voldaan door de hoofdopdrachtgever. Deze bijdrage staat los van de projectgebonden keuringskosten op locatie. Op deze manier deelt elke opdrachtgever in de kosten die bijdragen aan het borgen en verhogen van de kwaliteit van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland. De bijdrage per tennisbaan is vastgesteld op 50 euro exclusief btw (prijspeil 2020).

Voor vragen over het registratie- en beoordelingsproces en/of de bijdrage kwaliteitszorgsysteem, kun je contact opnemen met NOC*NSF via accommodatiezaken@nocnsf.nl Voor vragen en/of advies over de aanleg en renovatie van tennisbanen kun je contact opnemen met jouw KNLTB accountmanager.

Afmetingen tennisbanen

Speelveld

Lengte speelveld

23,77 m

Breedte speelveld (enkelspel)

8,23 m

Breedte speelveld (dubbelspel)

10,97 m

Lengte van het net (= afstand tussen de netpalen)

12,80 m

Breedte zijlijn

5 cm

Breedte achterlijn

5 cm

Breedte servicelijn

5 cm

Breedte middenservicelijn

5 cm

Middenmerk

5 x 10 cm

De belijning bestaat uit loodrecht op elkaar staande en evenwijdig lopende lijnen.

Uitlopen

Achteruitloop

6,40 m

Zijuitloop

3,66 m

Uitloop tussen twee banen

5,00 m

In de uitlopen van tennisbanen mogen geen (losse) obstakels aanwezig zijn.

Dispensatie maatvoering en obstakels

Bij renovatie of ombouw van de banen is het soms niet mogelijk om te voldoen aan de vereisten die hierboven staan vermeld. Je kunt dan dispensatie aanvragen voor een afwijkende maatvoering van de uitlopen van de banen of voor de aanwezigheid van (vaste) obstakels binnen de uitlopen. Gebruik daarvoor de formulieren die hieronder staan. Voor de mee te sturen situatieschets kun je een van de standaardtekeningen gebruiken.