Tennispark met laantje vereniging

(Bouw)regelgeving

Iedere tennisser wil graag tennissen op kwalitatief goede en veilige tennisbanen en iedere aanbieder (o.a. verenigingen) wil zijn gebruikers (o.a. leden) deze kwaliteit graag bieden. Aanbieders hebben daartoe ook een (wettelijke) zorgplicht. De kwaliteit van aanleg is echter geen vanzelfsprekendheid. Het borgen van kwaliteit door structureel te werken aan voorschriften, richtlijnen, aanbevelingen en processen en daar in de praktijk op toetsen is een belangrijk middel.

Sportinfrastructuur.nl

Sinds 1 maart 2022 is het nieuwe digitale platform Sportinfrastructuur.nl in gebruik. Op dit platform vind je alle relevante informatie rondom de eisen, procedures en regelgeving voor aanleg of renovatie van sportaccommodaties in Nederland. Zo kun je hier onder andere terecht voor de sportproductenlijst met alle erkende en gecertificeerde sportvloeren per sport, procedures om te komen tot een gecertificeerde sportvloer en het accommodatiepaspoort (soort kadaster van gecertificeerde sportaccommodaties). Voldoet een sportaccommodatie (lees: tennisbaan) aan alle voorschriften en zijn de procedures gevolgd, dan wordt deze vanuit het Kwaliteitszorgsysteem (onderdeel van Sportinfrastructuur.nl) gecertificeerd. Via Sportinfrastructuur.nl wordt daarmee onder andere invulling gegeven aan de (wettelijke) zorgplicht voor de eigenaar van een sportaccommodatie om te zorgen voor goede en veilige sportvoorzieningen. Dit systeem biedt daarnaast ook een beschermend karakter voor de opdrachtgever om te komen tot kwaliteit van aanleg van gewenste sportvoorzieningen. Via Sportinfrastructuur.nl kan daarmee voor alle sporten in Nederland de kwaliteit van sportaccommodaties worden geborgd en daarmee structureel aandacht worden gevraagd voor een goede, veilige en toekomstbestendige sportinfrastructuur waarvan de gehele sportbranche in al zijn facetten profiteert.

Om snel antwoord te krijgen op alle vragen biedt Sportinfrastructuur.nl een supportdesk: Sport Support. Sport Support is te bereiken via de chatfunctie op Sportinfrastructuur.nl of via Email: accommodatiezaken@nocnsf.nl

Kwaliteitszorgsysteem

Het Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties is een privaat certificeringssysteem en onderdeel van Sportinfrastructuur.nl waarmee de (sporttechnische) kwaliteit en veiligheid van sportaccommodaties (waaronder tennis) in Nederland wordt geborgd. Aanvullend op bestaande wet- en regelgeving zijn sportspecifieke voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen uitgewerkt per sport waaraan een sportaccommodatie (lees: tennisaccommodatie) dient te voldoen. Deze voorwaarden komen tot stand door goede afspraken tussen overheid, sport en markt. Door middel van certificering via het kwaliteitszorgsysteem kunnen aanbieders formeel voldoen aan hun (wettelijke) zorgplicht en komen tot goede en veilige sportvoorzieningen. Daarnaast is deze certificering ook verplicht om de tennisbanen te kunnen gebruiken voor deelname aan competitie en toernooien onder auspiciën van de KNLTB.

Certificeren

Om te komen tot certificering dient een aangelegde, omgebouwde, gerenoveerde of herkeurde tennisbaan via het kwaliteitszorgsysteem door een erkende keuringsinstantie te worden gekeurd. Als dit proces positief is afgerond ontvangt de opdrachtgever een certificaat. De KNLTB hanteert dit certificaat als minimale randvoorwaarde voor deelname aan (competitie)wedstrijden.

Het keuringsproces tot certificering (op projectniveau) verloopt als volgt:

  1. Aanmelden van een project (inclusief aantal tennisbanen) door opdrachtgever bij het gekozen keuringsinstituut;
  2. Het keuringsinstituut maakt het project aan op Sportinfrastructuur.nl;
  3. De certificatie fee per tennisbaan wordt betaald aan het keuringsinstituut;
  4. Het keuringsinstituut beoordeelt de tennisbanen en voert de resultaten in het keuringsportaal in;
  5. Het keuringsinstituut geeft een conclusie van de werkzaamheden van de tennisbanen;
  6. Het keuringsrapport en de conclusie worden beoordeeld;
  7. Indien akkoord van de KNLTB wordt een certificaat voor de betreffende tennisbanen uitgebracht;
  8. Het certificaat wordt getoond in het accommodatiepaspoort op Sportinfrastructuur.nl. De KNLTB registreert en archiveert het resultaat ook in het eigen systeem voor toekenning en gebruik van de tennisbanen voor deelname aan competitie en toernooien.

Voor alle vragen over het kwaliteitszorgsysteem sportaccommodaties en/of het certificeren van sportaccommodaties kun je terecht bij de supportdesk: Sport Support. Sport Support is te bereiken via de chatfunctie op Sportinfrastructuur.nl of via Email: accommodatiezaken@nocnsf.nl

Voor vragen en/of advies over de aanleg en renovatie van tennisbanen kun je contact opnemen met jouw KNLTB accountmanager.

Afmetingen tennisbanen 

Speelveld 

  

Lengte speelveld 

23,77 m 

Breedte speelveld (enkelspel) 

8,23 m 

Breedte speelveld (dubbelspel) 

10,97 m 

Lengte van het net (= afstand tussen de netpalen) 

12,80 m 

Breedte zijlijn 

5 cm 

Breedte achterlijn 

5 cm 

Breedte servicelijn 

5 cm 

Breedte middenservicelijn 

5 cm 

Middenmerk 

5 x 10 cm 

De belijning bestaat uit loodrecht op elkaar staande en evenwijdig lopende lijnen. 

 

  

 

Uitlopen 

  

Achteruitloop 

6,40 m 

Zijuitloop 

3,66 m 

Uitloop tussen twee banen 

5,00 m 

In de uitlopen van tennisbanen mogen geen (losse) obstakels aanwezig zijn. 

 

Dispensatie maatvoering en obstakels 

Bij renovatie of ombouw van de tennisbanen is het soms niet mogelijk om te voldoen aan de vereisten die hierboven staan vermeld. Je kunt dan dispensatie aanvragen voor een afwijkende maatvoering van de uitlopen van de tennisbanen of voor de aanwezigheid van (vaste) obstakels binnen de uitloopruimte. Gebruik daarvoor de formulieren die hieronder staan. Voor de mee te sturen situatieschets kun je een van de standaardtekeningen gebruiken.