EHBO - veiligheid

Veiligheid

Verenigingen dragen een belangrijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun sporters. Een ongelukje zit in een klein hoekje en kan altijd en overal gebeuren. Maar een verstandige vereniging doet haar best om ongelukjes zoveel als mogelijk te voorkomen en is voorbereid als er toch iets gebeurt. Het is belangrijk dat er dan mensen zijn die snel adequate hulp kunnen bieden en dat de benodigde middelen daarvoor beschikbaar zijn. 

AED

Elk jaar worden in Nederland ongeveer 17.000 mensen getroffen door een plotselinge hartstilstand. Dat kan ook op de vereniging gebeuren. Snelle hulp kan levens redden. Een AED kan daarbij een essentiële rol spelen.

Een AED – Automatische Externe Defibrilator – is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt als iemand een hartstilstand heeft. Doel: het terugkrijgen van hartritme. Het gebruik van een AED vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.

Hoe werkt het?
Nadat je twee zelfklevende elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer hebt aangebracht, begint de AED met een analyse van het hartritme. Als er sprake is van ventrikelfibrillatie (chaotisch trillen van het hart) zal de AED aangeven dat het nodig is een stroomstoot aan het hart toe te dienen. De stroom wordt, na een druk op de knop, aan het hart afgegeven via de zelfklevende elektroden. Het fibrilleren zal hierdoor stoppen en het hart krijgt de kans zelf weer een normale circulatie op te bouwen. De AED is een veilig apparaat en zal geen schok toedienen aan iemand die geen hartstilstand heeft. 

Wie mag een AED bedienen?
Iedereen in Nederland mag de AED bedienen als dat nodig is. Ook ongetrainde mensen kunnen een AED succesvol inzetten. Een training verhoogt de kans op succes echter aanzienlijk. 

Reanimatie blijft belangrijk
De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de reanimatie. Hartmassage en mond-op-mondbeademing blijven altijd de eerste stappen bij hulpverlening. Ga daarom bij een hartstilstand als volgt te werk:

  1. Bel direct 112 voor een ambulance 
  2. Start direct met reanimatie
  3. Dien binnen 6 minuten met een AED het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toe om het normale hartritme terug te brengen. 

Op de website van de Hartstichting wordt helder uitgelegd hoe je moet handelen bij een hartstilstand. 

Er zijn verschillende AED’s verkrijgbaar. Prijzen variëren van €1.000 tot €2.000. 

EHBO

Een EHBO-doos moet bij elke vereniging beschikbaar zijn. 

Cursussen
Behalve een EHBO-doos is het fijn als er mensen zijn die weten hoe ze eerste hulp moeten verlenen. Zeker bij (grotere) evenementen. Hoe je eerste hulp moet verlenen, kun je leren tijdens een EHBO-cursus van het Rode Kruis. Deelname aan zo’n cursus wordt vaak vergoed door je zorgverzekeraar. Meer informatie vind je hier

Eerste hulp bij evenementen
Organiseert je vereniging een (groot) evenement, dan is het raadzaam dat er mensen zijn die eerste hulp kunnen bieden. Het Nederlandse Rode Kruis verzorgt volledig ingerichte EHBO-posten inclusief vrijwilligers. Wil je vereniging daar gebruik van maken, dan vind je hier meer informatie.