Informatieplicht energiebesparing verenigingen

Informatieplicht energiebesparing verenigingen

Sportverenigingen die per jaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of meer verbruiken zijn al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Dat betekent dat elke sportvereniging met een verbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas vóór 1 juli 2019 moet doorgeven welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. 

Stappenplan 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft een stappenplan gemaakt als hulpmiddel om je voor te bereiden op de informatieplicht energiebesparing. Het echte rapporteren doe je in eLoket. Voor stap 1 van het stappenplan dien je als sportvereniging op de vier controle vragen ‘nee’ in te vullen.   

Wat zijn erkende energiebesparende maatregelen? 

Blijkt uit het stappenplan dat jouw vereniging een informatieplicht en energiebesparingsplicht heeft? Dan moeten de genomen maatregelen worden doorgegeven aan de RvO. De overheid heeft per bedrijfstak een lijst opgesteld met erkende energiebesparende maatregelen. Sportverenigingen vallen onder de lijst Sport en Recreatie. Hier is per thema te zien welke erkende maatregelen er zijn. Voor sportverenigingen gaat het vooral om verlichting, bijvoorbeeld het plaatsen van bewegingssensoren en tijdschakelaars. 

Inloggen om erkende maatregelen te rapporteren 

Is duidelijk welke erkende maatregelen er door je vereniging genomen zijn? Dan is het tijd om te gaan rapporteren. Dat doe je in eLoket. Om in te loggen in eLoket heb je een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig van een erkende leverancier. Vraag dit op tijd aan bij de leverancier want het duurt ongeveer vijf werkdagen voor dit geregeld is. De kosten van het eHerkenningsmiddel liggen tussen de 5 en 22 euro per jaar. 

Rapporteren 

Heb je het eHerkenninsmiddel binnen? Ga dan naar het eLoket om te rapporteren. Goed om bij de hand te houden: 

  • KvK-nummer van de vereniging
  • NAW-gegevens van jezelf
  • Contactinformatie van de vereniging
  • Gegevens van de energieleverancier (facturen of eindafrekening) over 2017 en 2018 

Geef vervolgens voor elke erkende maatregel aan of jouw vereniging de maatregel wel (en in hoeverre) of niet heeft uitgevoerd en of je vereniging een alternatieve maatregel heeft genomen. 

Belangrijk! 

Moet jouw vereniging voldoen aan de informatieplicht, zorg er dan voor dat de informatie over jouw vereniging uiterlijk 1 juli 2019 binnen is bij de RvO. De gemeente of omgevingsdienst heeft de plicht om te controleren of de Informatieplicht energiebesparing wordt nageleefd. Wacht dus niet te lang met invullen. Op deze speciale website is meer informatie te vinden met onder andere ook een introductiefilmpje van de RvO. 

Vragen over de informatieplicht? 

Heb je vragen over de informatieplicht, neem dan contact op met RvO.