Onderhoud Padel

Onderhoud

Goed onderhoud bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van spelen en de levensduur van de padelbaan. Daarom is goed onderhoud van groot belangOnderstaand de belangrijkste onderhoudswerkzaamheden aan een padelbaan op basis van de huidige inzichten. 

Algemeen

Het padel kunstgras dient net als traditioneel kunstgras vrijgehouden te worden van mos, algen en andere vormen van vervuiling zoals takjes, bladafval et ceteraHieronder vind je de werkzaamheden onderverdeeld in dagelijks, wekelijks en jaarlijks (specialistisch) onderhoud. 

Dagelijks onderhoud 

Met een bladblazer (in zachte stand om het zand/infill op de baan te laten liggen) kan eenvoudig oppervlakkig vuil zoals takjes, bladafval worden verwijderd. Indien er geen bladblazer aanwezig is kan oppervlakkige vervuiling ook worden verwijderd met een rubber hark (dit laatste is arbeidsintensiever).  

Na deze werkzaamheden kan men met een 'trek bezem' en/of een sleepnet het infill herverdelen over de baan. Bij padel geldt dat het infill materiaal tot circa 2 mm onder de top van de vezel ligt. Dit heeft te maken met de gewenste speleigenschappen. Echter, voor het minder slijten van de vezel kan ervoor gekozen worden de infill tot de top van de vezel af te vullen. De wensen van de vereniging en vooral de padelspelers spelen hier een rol. 

Wekelijks onderhoud

Voor de wekelijkse werkzaamheden geldt dat eerst de baan weer vrijgemaakt moet worden van vuil, zoals bij het dagelijks onderhoud omschreven. Na deze werkzaamheden dient men de baan (bij droog weertype) op te borstelen met bij voorkeur een roterende bezem of hand-blokbezem. Een 'standaard’ driehoeksbezem krijg je niet goed in de hoeken van de kooi en dus blijft handwerk (helaas) onvermijdelijk. Na deze werkzaamheden is het aan te raden om met een bladblazer over de baan heen te blazen, om vrij gekomen vuil, mos en algen van de baan af te blazen. Aanvullen van het zand/infill enkel met genormeerd materiaal. Vervolgens met bijvoorbeeld een rubbermat of een stuk omgekeerd kunstgras mat de infill weer verdelen en tussen de vezels vegen. 

Jaarlijks (specialistisch) onderhoud  

Het advies is om minimaal één keer per jaar specialistisch onderhoud te laten uitvoeren door de leverancier. Meestal is dit type onderhoud ook gekoppeld aan de garantiebepalingen. Dit specialistische onderhoud bestaat uit het dieper bewerken van het infill materiaal in de mat. Doel is om hiermee de waterdoorlaatbaarheid te bevorderen. 

Preventief onderhoud 

Het is raadzaam de baan een paar keer per jaar te behandelen met een (biologisch) bestrijdingsmiddel tegen mos en algen. De frequentie is onder andere afhankelijk van de weersinvloeden, ligging en de mate van gebruik. Een frequentie van 3 tot 4 keer per jaar kun je als richtlijn aanhouden. 

Samenvattend

Door het hanteren van bovenstaande (algemene) richtlijnen zorg je ervoor dat het zand zo schoon mogelijk blijft en je ‘compactering’ oftewel verkleving zoveel als mogelijk tegenhoudt. De vezel behoudt hierdoor zijn ‘bewegingsvrijheid’ met een positieve invloed op de speleigenschappen. Een bijkomend gevolg is een positieve invloed op de waterdoorlaatbaarheid van de kunstgrasmat. Daarnaast is het regelmatig controleren en zo nodig aanvullen van het infill/zand belangrijk om versnelde slijtage van de vezel te voorkomen. Niet alleen het aanvullen maar ook een evenredige verdeling van het infill/zand is van belang voor goede speleigenschappen. 

Onderhoud padelkooi 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld tennis is bij padel ook de kooi een belangrijk onderdeel van het onderhoud en verdient dit de juiste aandacht. Dit in belang van het spelgenot. Daarbij is het schoonhouden van het glas een belangrijk onderdeel. Daar is geen vaststaande frequentie voor en kan naar eigen inzicht worden ingevuld. Als richtlijn zou je (minimaal) vier keer per jaar kunnen aanhouden. Het advies is om de metalen onderdelen van de kooi zelf twee keer per jaar te wassen. Hierdoor blijft de kooi gladder en droogt deze sneller op. Hierdoor ontstaat er minder snel aantasting van de coating. Indien men kleine beschadigingen constateert kunnen deze bijgespoten worden. De meeste leveranciers leveren daartoe een spuitbus mee. Controleer daarnaast ook minimaal twee keer per jaar alle zichtbare bouten of deze nog goevastzitten.