Herendubbel gravel

Nationale Ranglijsttoernooien

Nationale Ranglijsttoernooien (NRT's) zijn open toernooien speciaal voor de subtop van Nederland. De spelers die hieraan meedoen kunnen zich tijdens deze toernooien op nationaal niveau meten met anders tennissers van hetzelfde niveau en speelsterkte. Tegelijkertijd kunnen ze punten verzamelen voor de nationale KNLTB Ranglijst.

Op de KNLTB-ranglijst staan de beste spelers, mannen en vrouwen, van Nederland. De plaats op de ranglijst wordt bepaald door de positie op een internationale ranglijst (ATP/WTA/ITF), de resultaten bij NRT-toernooien en open toernooien met onderdelen in de categorie 2.

Nationale Ranglijsttoernooien zijn vernieuwd!

Vanaf de start van het zomerseizoen (1 april 2024) zijn de Nationale Ranglijsttoernooien (NRT) vernieuwd. Het doel van deze vernieuwing is om de NRT en open toernooien in de volle breedte te versterken om zo een nog beter topsportklimaat én een passender wedstrijdaanbod voor alle spelers te creëren. De belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn: meer richting geven aan het wedstrijdaanbod, meer regie hebben in de samenstelling van de toernooikalender met aantal speelplekken en het niveau binnen de toernooien verhogen, waardoor spelers meer op niveau kunnen spelen. In dit artikel hebben we de belangrijkste vernieuwingen op een rijtje gezet.

In november 2023 hebben we de nieuwe opzet in een online webinar ook toegelicht aan NRT-organisatoren. Bekijk hieronder de video:

Voor wie?

Alleen de beste spelers van Nederland, met een speelsterkte tussen de 1 en de 4, kunnen zich inschrijven voor Nationale Ranglijsttoernooien.  

Verschillende niveaus

De toernooistructuur is als volgt:

  • NRT-1000: toernooien waar bij winst 1000 punten kunnen worden verdiend. Voor spelers met speelsterkte 1-2 en ranglijstposities 1 t/m 75. In de zomerkalender zijn 5 (maximaal 8) van deze toernooien gepland. Per speelweek is maximaal 1 toernooi mogelijk. 
  • NRT-500: toernooien waar bij winst 500 punten kunnen worden verdiend. voor spelers met speelsterkte 2-3 met ranglijstposities 50 t/m 200. Per toernooiweek worden maximaal 3 toernooien met deze zwaarte gepland.  
  • Categorie 2: open toernooien voor spelers met speelsterkte 2 tot en met 3/4.

Per speelweek wordt er een maximum van 1 NRT-1000, 3 NRT-500 en 2 cat-2 toernooien per provincie gehanteerd.

Het prijzengeld en het aantal te verdienen punten voor de ranglijst neemt toe naarmate het niveau van het toernooi stijgt. 

Toernooikalender

In de toernooikalender voor zomer en winter is het aanbod van NRT’s afgestemd op de vraag van de spelers én de planning van internationale toernooien in Nederland. Daarnaast houden we rekening met feestdagen, vakantieperiodes en de KNLTB-competities. Hierdoor ontstaat een kalender met vaste speelweken en speelschema’s om op deze manier het aantal speelplekken en het niveau te kunnen waarborgen.

Het meest actuele aanbod van NRT's vind je op MijnKNLTB via:

  • Tabblad Toernooien → Klik vervolgens op de knop NRT 
  • Tabblad Ranking → KNLTB Ranglijst → bovenin via het tabblad Toernooien 

Inschrijven

Spelers die graag mee willen doen aan een NRT kunnen zich hiervoor inschrijven via MijnKNLTB. Voor ieder NRT volgt na de deadline van inschrijven de acceptatie. Acceptatie geschiedt op basis van de positie op de KNLTB Ranglijst. Hoe hoger de positie, hoe groter de kans dat de spelers mee mag doen. Daarnaast geeft de organisatie wildcards weg. Als een speler niet geaccepteerd wordt, kan hij/zij deelnemen aan een categorie 2 toernooi om daar punten te verzamelen voor de ranglijst. Een niet geaccepteerde speler heeft de keuze om deel te nemen aan het categorie 2 onderdeel wat bij het NRT waarvoor je niet geaccepteerd bent georganiseerd wordt óf om zich in te schrijven voor een categorie 2 toernooi elders in dezelfde speelweek.

Regels rondom terugtrekken

Als een speler geaccepteerd is voor een Nationaal Ranglijsttoernooi, maar hij/zij kan het toernooi toch om bepaalde redenen niet spelen, dan dient hij/zij zich af te melden. Voor de inschrijfdeadline kan een speler zich terugtrekken via MijnKNLTB. Na de deadline dient een speler zich af te melden bij de toernooileider met de reden van terugtrekking. Een geaccepteerde speler heeft per seizoen 3 keer de mogelijkheid om zich terug te trekken, ongeacht de rede. Neem hiervoor het reglement goed door. 

Als een speler niet geaccepteerd is voor een Nationaal Ranglijsttoernooi (bij alle prioriteiten), word hij/zij automatisch in de categorie 2 geplaatst bij het toernooi van de 1e keuze van de speler waarvoor hij/zij niet geaccepteerd is. Een niet geaccepteerde speler heeft na het acceptatiemoment nog 72 uur de mogelijkheid om zich via MijnKNLTB terug te trekken bij het NRT. Hierdoor zal hij/zij niét bij de categorie 2 van dit toernooi worden meegenomen, maar heeft hij/zij de kans om nog in te schrijven voor een categorie elders in dezelfde speelweek.

KNLTB Ranglijst

De KNLTB ranglijst is een best of ranking waarbij de:

  • Positie op de KNLTB Ranglijst is gebaseerd op resultaten van de afgelopen 52 weken;
  • Voor de enkelspelranglijst tellen de beste 6 resultaten behaald in NRT’s en/of categorie 2 toernooien mee;
  • Voor de dubbelspelranglijst tellen de beste 4 toernooien mee;
  • Spelers met een positie op de ATP of WTA ranking verdienen bonuspunten voor de KNLTB Ranglijst;
  • Punten behaald in de oude NRT structuur worden tot april 2025 meegenomen in de berekening van de best of ranking. Omdat de best of berekend wordt op basis van de best resultaten van de afgelopen 52 weken worden toernooien volgens de oude structuur dus steeds verder uitgefaseerd.

Reglementen

Op alle Nationale Ranglijsttoernooien die in Nederland georganiseerd worden is het Reglement NRT van toepassing. 

NRT organiseren?

Overweeg je het organiseren van een NRT? Dan overleggen we graag over de mogelijkheden, speelweken en voorwaarden om dit toernooi te kunnen organiseren. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Wedstrijdtennis via wedstrijdtennis@knltb.nl of 088-1302600.