Bladeren Vegen Gravelbaan

€44 miljoen beschikbaar voor verenigingen via BOSA-subsidie

In 2019 werd hij voor het eerst gehanteerd en ook dit jaar kunnen verenigingen er gebruik van maken: de subsidieregeling voor stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). De regeling is een stimulans voor de bouw en/of het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en/of onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende sportorganisaties geldt dat er sinds 1 januari weer een totale subsidiepot van €75,5 miljoen beschikbaar is voor investering in sportaccommodaties.

Status vanaf 1 februari 2022

Per 1 februari 2022 is er €16,6 miljoen van het totale budget van €75,5 miljoen verleend. Momenteel is er voor €14,7 miljoen aan aanvragen in behandeling. Kom dus in actie en zorg dat je gebruik kan maken van het beschikbare budget. Goed om te weten: het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Wijzigingen 

  • Net als vorig jaar betreft de subsidie 20% van de totale investering. Echter is het minimale subsidiebedrag gehalveerd naar €2.500 (in 2021 was dit nog €5.000). De totale investering moet voor dit jaar dus minimaal €12.500 omvatten om voor de BOSA-regeling in aanmerking te komen.
  • Verder geldt nog steeds dat voor duurzame investeringen en voor investeringen in toegankelijkheid van de accommodatie, 10% extra subsidie beschikbaar is, dus 30% in totaal. Ook bij investeringen van deze aard is het minimale subsidiebedrag van €2.500 leidend. De minimale totale investering is dan €8.333.
  • Net zoals vorig jaar geldt de 30% ook voor: klimaatadaptie, circulariteit en veiligheidsbeleving.

Aanvraag (vooraf of achteraf) indienen

Je kunt de BOSA-subsidie op verschillende momenten aanvragen. Voorafgaand aan de uitvoering van de activiteiten of na afronding. Als je achteraf BOSA aanvraagt, dienen de activiteiten binnen 12 maanden voorafgaand aan de indieningsdatum gerealiseerd te zijn. Bij een aanvraag vooraf, geldt een realisatietermijn van maximaal drie jaar. De keuzes die hierin gemaakt worden zijn van invloed op het verloop van de aanvraagprocedure en de vaststelling van de subsidie. DUS-I heeft hier overzichtelijk op een rij gezet welke gevolgen bepaalde keuzes hierin hebben.

Op de website van DUS-I is veel informatie te vinden over de subsidieregeling in het algemeen en de subsidieaanvraag. Ook is het mogelijk hier de aanvraag in te dienen door een online formulier in te vullen. Zijn er vragen? Neem dan contact op met DUS-I.