Tennis_Padel Combi dunlop (1)

KNLTB Relatiemodel

De maatschappij verandert, de individualisering en vergrijzing nemen toe. Ook onze sporten veranderen. Nieuwe aanbieders treden toe op de markt en sporters van nu willen meer flexibiliteit en vrijheid in waar en wanneer ze sporten. Deze transitie in de sport zet het traditionele verenigingsmodel onder druk, maar het biedt ook veel nieuwe kansen. Verenigingen zullen moeten meebewegen om aantrekkelijk te blijven in de toekomst. Is jouw vereniging toekomstbestendig? Bekijk de animatie voor onze visie op te de toekomst van tennis en padel: 

Een ecosysteem met aanbod op maat

Het is de missie van de KNLTB om meer mensen meer te laten tennis en padellen, ongeacht waar ze spelen, wie ze zijn, wat ze spelen en hoe ze spelen. Om deze missie te realiseren wil de KNLTB de sport toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen. Daarom moet de KNLTB inspelen op de veranderende sportmarkt en zich samen met aanbieders voorbereiden op de toekomst, door het bouwen van één ecosysteem waarin voor iedere sporter een aanbod op maat is. De speler staat hierin centraal, waarbij flexibiliteit, gemak en meerwaarde de basis vormen. Alle spelers, verenigingen, centra, leraren en andere organisaties kunnen naast elkaar bestaan en samenwerken in één netwerk. De KNLTB verbindt en zorgt voor balans, waardoor de sport betaalbaar en toegankelijk blijft.

Verenigingsfunctie blijft

Verenigingen blijven cruciaal voor het bereiken van de missie, immers dankzij het fijnmazige netwerk van clubs die worden bestuurd door vrijwilligers kunnen we tennis en padel voor iedereen toegankelijk en betaalbaar aanbieden. Sporters die sporten bij een vereniging ervaren meer sportplezier dan sporters die alleen en ongeorganiseerd sporten of als member van een commerciële sportaanbieder. Daarom blijft de vereniging de hoeksteen van het tennis- en padellandschap van de toekomst. 

Vereniging zullen wel moeten meebewegen om relevant en aantrekkelijk te blijven in de toekomst. Het is van belang dat ze goed nadenken over hun positie en aanbod ten opzichte van de veranderende behoeften van spelers, maar ook in relatie tot de andere aanbieders in het ecosysteem.

Onderstaande afbeelding geeft de behoeften van verschillende type spelers weer en op welke manier hierin kan worden voorzien: 

Nieuwe aanbieders

Toch constateren we dat verenigingen slechts in een deel van de behoefte van sporters kunnen voorzien. Daarom ondersteunt de KNLTB alle aanbieders, naast verenigingen ook sportcentra en overige aanbieders van onze sporten, met passende dienstverlening en gaat een directe relatie aan met iedereen die geïnteresseerd is in onze sporten. Dit kan alleen als we voor al deze doelgroepen een tastbare meerwaarde weten te bieden tegen een transparant en duidelijk tarief.

Voor meer informatie en achtergrond over de visie, missie en doelen van de KNLTB verwijzen we graag naar Het Strategisch Manifest. 

Relatiemodel 

De KNLTB werkt dus stapsgewijs toe naar een nieuw ingericht tennis- en padellandschap met een bijbehorend eerlijk en transparant relatiemodel waarbij alle aanbieders die onze racketsporten laten groeien welkom zijn en naar draagkracht bijdragen. De speler staat hierin centraal, waarbij de stip op de horizon is dat de KNLTB vanaf 2026 ook een directe relatie met de racketsporter zal aangaan. Een racketsportliefhebber die de sport wil gaan volgen, wil leren kennen, een baan of activiteit wil boeken, een wedstrijd wil kunnen spelen of lid wil worden bij een aanbieder begint de reis met het verkrijgen van een KNLTB ID. Dit wordt het paspoort waarmee de racketsportliefhebber zich toegang verschaft tot ons ecosysteem en kan gaan genieten van de meerwaarde die de KNLTB samen met haar aanbieders en partners kan bieden. 

Op de volgende pagina's lees je meer over de uitgangspunten en inhoud van het model, wat het model voor jouw vereniging betekent én vind je meer informatie over de tarieven en de veelgestelde vragen

Gerelateerd aan deze pagina

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen