Dunlop rolstoeltennis

Sportakkoord II

Op 1 april 2023 is Sportakkoord II van start gegaan. Sportakkoord II is het vervolg op Sportakkoord I en bestaat onder andere uit een vervolg op de lokale sportakkoorden per gemeente. Tot 30 juni heeft elke gemeente de tijd om het lokale sportakkoord te vernieuwen. Voor jou als sportclub is dit dus het juiste moment om mee te praten over de invulling van het sportbeleid binnen jouw gemeente.

Wat houdt een lokaal sportakkoord in?

Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken.

 

Het nieuwe lokale sportakkoord bestaat uit één of meerdere van de onderstaande zes thema’s. Op sportakkoord.nl lees je meer over deze zes thema’s.

  • Inclusie en diversiteit
  • Sociaal veilige sport
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen
  • Maatschappelijke waarde van topsport

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Als sportaanbieder kun je invloed hebben op de invulling van het lokale sportakkoord. Wanneer jouw plannen bijdragen aan de gestelde doelen kun je mogelijk gebruik maken van de beschikbare middelen.

Meer informatie

Op sportakkoord.nl en op nocnsf.nl/sportakkoord vind je meer informatie over Sportakkoord II, de lokale sportakkoorden en wat deze voor jouw club kunnen betekenen.

Als KNLTB hebben we een Factsheet Sportakkoord waarmee we verenigingen ondersteuning bieden in het realiseren van de ambities. Hierin staat per ambitie uit het Nationaal Sportakkoord met welke activiteiten verenigingen hier invulling aan kunnen geven en welk programma of welke vorm van ondersteuning van de KNLTB daarbij bruikbaar is.

Wil je met de KNLTB van gedachten wisselen over de mogelijkheden op basis van het sportakkoord in jouw omgeving? Neem dan vooral contact op met de KNLTB Accountmanager in jouw regio.