Tennis_Padel Combi dunlop (1)

Tarieven

Om aanbieders meer inzicht te geven in hoe de bijdrage aan de KNLTB in elkaar zit, waarvoor wordt betaald en wat je ervoor terugkrijgt wordt vanaf volgens jaar de factuur opgesplitst in een jaarlijkse bijdrage voor belangenbehartiging, een dienstverleningsbijdrage en een spelersbijdrage. Daarnaast zijn er diverse KNLTB producten en diensten, waarvoor bij af- of deelname een meerprijs wordt berekend. 

Tarieven 2024

De tarieven voor 2023 vind je op deze pagina. Een vereniging betaalt nu een vaste verenigingsbijdrage én namens het lid de contributie per lid. Vanaf 2024 bestaat de bijdrage aan de KNLTB dus uit de drie componenten: een jaarlijkse bijdrage voor belangenbehartiging, een dienstverleningsbijdrage en een spelersbijdrage die de vereniging namens het lid betaalt. Alle drie deze bijdrages worden via de vereniging verrekend. 

Wanneer iemand lid is bij meerdere verenigingen wordt nog maar één keer de spelersbijdrage in rekening gebracht welke evenredig zal worden verdeeld over het aantal verenigingen. 

De tarieven voor de verschillende bijdrages voor 2024 worden begin december officieel vastgesteld en voorgelegd aan de Ledenraad. Na goedkeuring op de tarieven worden verenigingen hierover geïnformeerd. Half december ontvangen penningmeesters per e-mail de nieuwe tarieven en een modelfactuur, zodat ze op de hoogte zijn hoe de factuur, die in februari 2024 naar de verenigingen verstuurd zal worden, is opgebouwd.  

Meerprijs KNLTB producten en diensten 

Hieronder vind je binnenkort een overzicht van de meerprijzen van verschillende KNLTB producten en diensten. 

Gerelateerd aan deze pagina

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen