Tennis_Padel Combi dunlop (1)

Proces & communicatie

Van oudsher was de KNLTB er voor de verenigingen en de leden van de verenigingen. Door de veranderende behoefte van spelers en de toetreding van nieuwe aanbieders op de markt was de KNLTB genoodzaakt om opnieuw te kijken naar uitgangspositie die ze innamen richting alle betrokkenen in het ecosysteem om zo alle racketsporters en -aanbieders (in al hun verschijningsvormen) in hun (steeds flexibel wordende) behoeften te voorzien om zo de rol van  verbinder en regisseur in het ecosysteem te kunnen innemen. 

Er is dus een uitgebreid proces vooraf gegaan aan de totstandkoming van het KNLTB Relatiemodel, waarin zorgvuldig stapsgewijs is toegewerkt naar een nieuw ingericht tennis- en padellandschap met bijbehorend eerlijk en transparant relatiemodel. Hieronder is het proces met de belangrijkste beslismomenten weergegeven:

2020

 • Aanpassing statuten voor Padel na fusie met NPB
 • Zelfstandige padelaanbieders kunnen aansluiten bij de KNLTB en mogen deelnemen aan KNLTB-competities en toernooien
 • Competitiespelers worden door de zelfstandige aanbieder in het clubmanagement systeem opgevoerd. Jaarlijkse lidmaatschapsafdracht van deze spelers vindt plaats.

2022 & 2023

Klimaat scheppen voor verandering

 • Heisessies met o.a. BB
 • Uitwerking visie en 1e modellen
 • In gesprek met verenigingen, zelfstandige centra en overige aanbieders
 • Pilots en uitrol
  • Meet & Play
  • Nieuwe registratieflow
  • Competities voor zelfstandige centra, FTO, Toernooipas, KNLTB Match

2023

Statutenwijziging ‘aangeslotenen’ (juni)

2024

Focus op zelfstandige aanbieders

 • Zelfstandige tenniscentra kunnen zich aansluiten bij de KNLTB. Het inzetten van Meet & Play is voorwaardelijk (overgangsregeling) waardoor er een platformbijdrage aan de KNLTB plaatsvindt op basis van omzet (gelijk speelveld).
 • Zelfstandige tenniscentra kunnen ook KNLTB competities en toernooien aanbieden. Competitiespelers dienen door het centrum in het clubmanagement systeem opgevoerd te worden waardoor er een jaarlijkse lidmaatschapsafdracht plaatsvindt
 • Voor zelfstandige padelcentra komt er een overgangsregeling om te zorgen dat ook zij overgaan naar Meet & Play
 • Met padel key accounts (>5 locaties) worden aparte afspraken gemaakt – maatwerk

Optimalisatie bij verenigingen

 • Een gespecificeerde factuur zal worden opgemaakt waarbij de afdracht wordt gesplitst in 3 componenten: jaarlijkse bijdragen voor belangenbehartiging, een spelersbijdrage en een dienstverleningsbijdrage
 • Wanneer iemand lid is bij meerdere verenigingen wordt nog maar één keer de spelersbijdrage in rekening gebracht welke evenredig zal worden verdeeld over het aantal verenigingen. 
 • Verenigingen betalen een bijdrage voor een compact lidmaatschap (Zomer Challenge)

Communicatie & Publicaties

Naast de transparantie over het proces met de belangrijkste beslismomenten hebben we de afgelopen jaren ook al regelmatig over deze transitie en de rol die de KNLTB hierin neemt, gecommuniceerd. Hieronder vind je een aantal van deze publicaties: