Lijnen schoonvegen bezem gravel

Andere verenigingen

Natuurlijk is het belangrijk dat binnen de vereniging alles goed is geregeld, dat de zaken lekker lopen en het gezellig is.  Maar kijk ook eens over het hek van je vereniging. Waarom? Omdat ook daar mogelijkheden zijn om de vereniging verder te versterken. Heb je er al eens bij stilgestaan dat samenwerking met een andere tennis- en/of padelvereniging jouw eigen club aantrekkelijker kan maken voor haar leden? Of dat samenwerking met de andere vereniging weleens de manier is om de tennissport te behouden in jouw dorp?  

Kringen

Als KNLTB proberen we jullie zoveel als mogelijk te helpen. Daarom bestaan er sinds enkele jaren de zogenoemde Kringen. In een Kring zitten vergelijkbare clubs uit de regio, die elkaar kunnen versterken. Op dit moment zijn er ongeveer 150 Kringen. Een Kring is gericht op kennisdeling, op samenwerking (wedstrijdkalender, jeugd, trainers, competitiespelers), belangenbehartiging richting de gemeente en verder alles wat de Kring zelf van belang vindt.

Tips voor samenwerking met andere vereniging

 • Zoek altijd de samenwerking. Wacht niet tot het minder gaat met de vereniging. 
 • Zorg voor een gelijkwaardige samenwerking, bijvoorbeeld verenigingen van ongeveer dezelfde grootte.  
 • Bouw de samenwerking langzaam op. Neem de tijd om aan elkaar te wennen en breid het aantal gebieden waarop wordt samengewerkt uit bij goede ervaringen.  
 • Zorg voor een breed draagvlak voor de samenwerking van bestuur tot leden en ouders van jeugdleden.  
 • Overleg regelmatig voor een goede afstemming, maak duidelijke afspraken en leg deze schriftelijk vast.  
 • Kijk naar de mogelijkheden. Samenwerking kan op zoveel gebieden; van gezamenlijke inkoop, het laten ophalen van afval op de parken door een en hetzelfde bedrijf, tot gezamenlijk onderhoud, etc.  
 • Leer van elkaar.  
 • Besteed voldoende tijd en aandacht om de nieuwe aanpak uit te leggen en de betrokkenen te overtuigen van de voordelen die de samenwerking oplevert.  
 • Laat de leden maximaal profiteren van de samenwerking. Maak het spelen op elkaars parken en het complementeren van competitieteams zo laagdrempelig mogelijk. 

Voordelen 

 • Meer leerlingen, zowel bij de junioren als bij de senioren.  
 • Doordat er meer leerlingen zijn, kan er beter worden ingedeeld op sterkte.  
 • Samen kan je meer activiteiten organiseren, bijvoorbeeld toernooien.  
 • Samen heb je een grotere groep mogelijke deelnemers.  
 • Gezamenlijk heb je voldoende uren voor het aantrekken en behouden van een vaste tennistrainer.  
 • Het complementeren van elkaars competitieteams.  
 • Het gezamenlijk organiseren van clubkampioenschappen. Zo wordt het weer eens een verrassing wie wint!  
 • Samen een promotieactie opzetten. Aandacht voor de sport in jouw stad of dorp. Gezamenlijke initiatieven waarmee kinderen kennis kunnen maken met diverse sporten, zoals een zapp-kaart.  
 • Afstemming van lesmomenten en andere verenigingsactiviteiten voor de jeugd, zodat ze eenvoudig meerdere sporten kunnen combineren.  
 • Accommodatie (gedeeltelijk) delen, samen een mooi, nieuw sportcomplex realiseren. 

 

Gerelateerd aan deze pagina

Succesverhaal

Succesverhaal