Financieel rekenmachine berekenen documenten

Ook Groenlose Tennis Club betaalt geen huur over 2021

Het is een zeer welkome opsteker na een lastig jaar. De Groenlose Tennis Club (GTC) hoeft over het afgelopen jaar geen huur te betalen voor het gebruik van sportpark De Blanckenborg, zo bleek eind december. Al enige tijd geleden liet de gemeente Oost Gelre weten dat alle sportverenigingen de huur voor de accommodatie werd kwijtgescholden over 2021 in verband met de coronapandemie. Voor de GTC gaat het dan om een bedrag van zo’n 16.000 euro.

De huurconstructie leverde in het geval van de Groenlose Tennis Club nog even wat onzekerheid op over de mogelijkheden om de huur daadwerkelijk kwijt te schelden. De tennisvereniging is in 2009 verplaatst van sportpark De Woerd naar De Blanckenborg, dat eigendom is van Marveld Recreatie. De gemeente Oost Gelre huurt de tennisbanen voor 16.000 euro van Marveld en brengt datzelfde bedrag jaarlijks in rekening bij de tennisvereniging. Vlak voor de feestdagen kreeg echter ook de GTC te horen dat het over 2021 geen huur hoefde te betalen.

Verenigingen als de GTC kunnen indirect profiteren van een financiële regeling die vanwege de pandemie in het leven is geroepen. Partijen die sportaccommodaties verhuren, kunnen huur kwijtschelden en daarvoor vervolgens gecompenseerd worden via de TVS-regeling. Die regeling was tot aan het einde van 2021 van kracht en geldt zeer waarschijnlijk ook weer voor de eerste periode van 2022, zo meldde de Vereniging Sport en Gemeenten op 16 december op zijn website. Ook hier op Centrecourt.nl vind je de laatste informatie over de verschillende financiële regelingen naar aanleiding van COVID-19.

Na officiële vermelding kan de TVS-regeling worden aangevraagd via www.dus-i.nl. Daar zijn ook alle voorwaarden terug te vinden.