Bal onder het net

Protest aantekenen

Een belanghebbende club kan bij de KNLTB protest aantekenen tegen gedragingen (niet zijnde gedragingen zoals genoemd in het Reglement Fair Play) of handelingen van een andere club, of die waarvoor die club aansprakelijk is, wanneer deze naar haar mening in strijd is met het competitiereglement (CR).

Een belanghebbende club kan een protest indienen als:

  • een speler van een tegenpartij niet gerechtigd is in dat team te spelen en/of,
  • een aanvoerder van een tegenpartij de bepalingen omtrent het opstellen van spelers volgens speelsterkte niet in acht heeft genomen,
  • een overtreding is gepleegd van een situatie zoals genoemd in bijlage 4 punt 2 van het CR.

Een protest dient te worden ingediend door het bestuur of de competitieleider uiterlijk 8 dagen na de dag waarop de gedraging of handeling heeft plaatsgevonden. Alle overige richtlijnen zijn samengevat in het KNLTB Competitiereglement.

Vul onderstaand formulier in om protest aan te tekenen: