tenniskids@school dunlop balans focus

Tenniskids@School bereikt bijna 90.000 kinderen in 2018

Dat Tenniskids@School een uitgelezen middel is om kinderen kennis te laten maken met tennis, was wel bekend. Dat beeld wordt echter ook bevestigd door de cijfers, zo blijkt uit het feit dat via Tenniskids@School in 2018 bijna 90.000 kinderen werden bereikt. Bovendien is dit slechts het topje van de ijsberg, want lang niet alle initiatieven in het land zijn bij de KNLTB bekend.

Natuurlijk werd een groot deel van deze kinderen in aanraking gebracht met de tennissport door scholen en tennisverenigingen die Tenniskids@School organiseerden, maar ook alle andere afgeleide evenementen en activiteiten droegen er aan bij. Zo vielen tevens de bezoekjes van Tenniskids-mascottes Ace & Love aan verenigingen, tijdens het Libéma Open in Rosmalen en niet te vergeten het Menzis Tenniskids@School-project erg in de smaak bij de kinderen. Laatstgenoemde project was bedoeld om beweging onder de kinderen structureel te stimuleren en ze te interesseren voor de tennissport en werd in mei vorig jaar feestelijk afgesloten in Den Haag.

Stappenplan

Tenniskids@School blijkt keer op keer een heel laagdrempelige manier om kinderen stapsgewijs vertrouwd te maken met tennis en ze vervolgens ook kennis te laten maken met een tennisvereniging, om ze vervolgens te interesseren voor een lidmaatschap. Wil je moet jouw club ook aan de slag met Tenniskids@School? Bekijk het overzichtelijke stappenplan en ga direct aan de slag!

Opvolging, evenementen op de club

Zoals ook in het stappenplan wordt benoemd, is Tenniskids@School alleen een goed middel om leden te werven als je na tennis op school ook zorgt dat de kinderen en hun ouders op jouw vereniging komen. Zorg dus voor goede opvolging door kinderen die geïnteresseerd zijn geraakt, kort na de tennislessen op school uit te nodigen voor activiteiten op de club en biedt bijvoorbeeld een proeflidmaatschap aan.

Voor Tenniskids@School en daar uit voortvloeiende activiteiten heb je wel voldoende materialen zoals rackets, ballen en netjes nodig en dat kan een forse investering zijn. Je kunt de materialenpakketten echter ook eenvoudig huren via het KNLTB Uitleenprogramma