Inleiding

Vaak ligt de focus bij verenigingen op het binnenhalen van nieuwe leden. Echter, de helft van de nieuwe leden zal binnen drie jaar alweer de club verlaten. De aandacht van verenigingen moet daarom niet alleen liggen op de 'voordeur' met het binnenhalen van nieuwe leden, maar juist ook op de 'achterdeur' door leden steviger te binden aan de vereniging.

Voor een gezond ledenaantal is ledenbinding essentieel. Ledenbehoud verdient dan ook het hele jaar door de aandacht. Hoe zorg je dat leden genoeg plezier beleven om te blijven? Met heldere stappenplannen en nog meer advies op maat hoopt de KNLTB die vragen te beantwoorden. 

Accountmanagers

De KNLTB vindt het belangrijk dat verenigingen op het gebied van ledenwerving goed ondersteund worden. Er kan altijd contact opgenomen worden met een Accountmanager wanneer een vereniging gebruik wil maken van de hulpmiddelen die de KNLTB op dit gebied aanbiedt. Of wanneer deze meer wil weten over dit onderwerp.

  

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.