Tien nieuwe gravelbanen grotendeels bekostigd met obligatie-uitgifte

TV De Eemslag

De tien tennisbanen van TV De Eemslag waren tussen de vijfentwintig en veertig jaar oud. Baanrenovatie was dus een bittere noodzaak voor de vereniging uit Bunschoten-Spakenburg. Maar lang niet elke vereniging kan het zich veroorloven om in één klap tien nieuwe tennisbanen te vernieuwen. Ook De Eemslag niet. Een obligatie-uitgifte was de oplossing.

De kosten om de acht gravelbanen en twee French court-banen om te toveren tot tien fonkelnieuwe gravelbanen werden begroot op een bedrag van tussen de € 150.000 en € 170.000. Na een uitgebreid onderzoek van de speciaal opgerichte banencommissie was de keuze gevallen op gravel. “Van een lange lijst met mogelijke banensoorten hielden wij drie ondergronden over”, vertelt Tjitse Offinga, toenmalig voorzitter van de banencommissie en huidig voorzitter van De Eemslag. “Na een uitgebreid advies van de KNLTB en een steekproef onder onze leden bleek gravel de beste optie. Deze ondergrond is vanwege de verkleinde kans op blessures geschikt en de jeugd leert in onze ogen op gravel het beste de tennistechniek.”

Een ton binnen twee weken

De projectleiding van De Eemslag stelde zichzelf ten doel om via een obligatie-uitgifte € 100.000 in te zamelen. De achterban kon zich voor € 5.000 per obligatie inschrijven, waarbij het een rentepercentage van drie procent als vergoeding tegemoet kon zien. De looptijd was tien jaar. De crowdfunding-actie was een groot succes: binnen twee weken had de Utrechtse club het beoogde geldbedrag binnengehaald. Offinga beseft dat zijn vereniging zich in een luxepositie bevindt. “Wij hebben het geluk dat de gemeenschap in onze omgeving behoorlijk kaptiaalkrachtig en sportminded is”, bekent de voorzitter. “De betrokkenen wilden ons graag helpen en zij kregen voor hun ingelegde geld een mooi rentebedrag. Het restant betaalden wij met eigen middelen.”

Spelplezier

Eind maart 2016 werden de nieuwe tennisbanen door de zo’n 750 leden van De Eemslag in gebruik genomen. Volgens Offinga is de sfeer op de club nog nooit zo goed geweest. “Het spelplezier bij de tennissers straalt ervan af. De nieuwe banen worden, mede door de nieuwe laddercompetitie, volledig benut. Het is nog moeilijk aan te geven wat de renovatie voor effect heeft op het ledenaantal, maar ik kan me voorstellen dat leden zich door de vernieuwingen meer thuis voelen op de club.”

Sparen

Terugkijkend op het gehele renovatieproject zou Offinga enkele zaken in de toekomst anders aanpakken. “Een obligatie-uitgifte is in de meeste gevallen nog altijd veel voordeliger dan het afsluiten van een banklening. Maar beter is om jaarlijks een bedrag te sparen als afschrijving. Dit doen wij bij De Eemslag nu ook. Dat is de les die wij geleerd hebben. Voor de clubs die het financieel minder breed hebben is het vooral verstandig om geen onverantwoorde risico’s te nemen. Voor hen is het zaak de vaste kosten te drukken, zodat je jaarlijks een bedrag overhoudt dat je opzij kunt leggen voor nieuwe tennisbanen.”