Hoe haal je als vereniging het maximale uit sponsoring?

Voor vele sportverenigingen, klein of groot, is sponsoring een belangrijke inkomstenbron. Sponsoring is echter geen goedbedoelde gift of subsidie.

Het gaat om een zakelijke overeenkomst waarbij partijen gedurende een bepaalde periode rechten en plichten ten opzichte van elkaar aangaan. De sponsor verstrekt geld of goederen, de vereniging biedt op haar beurt communicatiemogelijkheden.

Een goede organisatie van sponsoring binnen uw vereniging is essentieel en begint met helder en concreet beleid. Voorbeelden van deze doelen zijn het niveau dat u met de eerste teams wilt bereiken, de ledengroei die u beoogt en de jeugdbenadering die u nastreeft.

Sponsors werven en binden

De club moet in staat zijn bij potentiële sponsors met een goed verhaal duidelijk te maken wat ze wil en waarom ze dat wil. Als ze daarbij kan uitleggen wat de sponsors daarin kunnen betekenen en wat er voor hun eigen organisatie voor voordelen mee behaald kunnen worden, dan is een goede basis aanwezig voor een verantwoorde sponsoraanpak. De vereniging moet hierbij ook goed rekening houden met de wensen van de sponsor.

Sponsors werven is één. Maar sponsors binden aan de club en een relatie over meerdere jaren opbouwen, is moeilijker. Belangrijk hiervoor is in de beginfase een goede en zakelijke organisatie neer te zetten waarbij onderstaande punten aanwezig zijn en worden uitgedacht.

1. Sponsorcommissie

Vaak zien we bij verenigingen dat de leden wel het nut inzien van sponsoring, maar dat sponsoring als geheel niet of slechts in beperkte mate wordt georganiseerd. Het is daarom van belang een sponsorcommissie op te richten. De leden van deze commissie moeten een commercieel gevoel hebben en zich verbonden voelen met de club. Geef de commissie een duidelijke en haalbare doelstelling mee. Spreek een eindresultaat en tijdpad met hen af.

2. Sponsorplan

De sponsorcommissie maakt een analyse van factoren die een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van het sponsorbeleid. Dit moet leiden tot het uiteindelijke sponsorplan. Hierin worden de doelstellingen van het sponsorbeleid beschreven, maar wordt bijvoorbeeld ook gesproken over exclusiviteit van sponsors, verschillende categorieën van sponsors en de prestaties en tegenprestaties inclusief diverse opties.

Tips

  • Het is voor bedrijven tegenwoordig lastig om goed personeel aan te trekken. Door uw club te sponsoren komt de sponsor bij al uw leden positief onder de aandacht. Hierdoor weet men wellicht personeel aan te trekken vanuit de vereniging.
  • Bij een geschikte sponsor is het tevens van belang goed te kijken naar de onderlinge match tussen de sponsor en de club. De ene sportclub trekt nu eenmaal ander publiek aan dan een ander.
  • Een interessant alternatief voor sponsors is om in plaats van geld juist bedrijfsmiddelen in te zetten voor sponsoring, omdat hierdoor de toegevoegde waarde van het bedrijf duidelijker zichtbaar wordt.

 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.