Donateurs werven

De inkomsten voor de vereniging haal je uit verschillende bronnen. De particuliere giften komen van donateurs.

Mensen die de vereniging een warm hart toedragen en (regelmatig) een financiële bijdrage leveren. Deze donateurs vormen een hele belangrijke groep voor een vereniging. Ze voelen zich bijzonder betrokken bij de vereniging en geven trouw en structureel. Je kunt op meerdere manieren van de donateurs profiteren.

Tips als je donateurs wilt gaan werven:

  • Donateurs zijn onder te verdelen in mensen die een eenmalige gift doen en mensen die regelmatig geven. Ze kunnen kleine bedragen geven of grote. Mensen beginnen meestal met kleine giften. Als ze zich meer betrokken voelen bij de vereniging, gaan ze vaak meer geven. Sommige mensen voelen zich zo betrokken dat ze na overlijden (een deel van) hun kapitaal aan de vereniging nalaten. We spreken dan van een ‘legaat’. 
  • Mensen kunnen verschillende motieven hebben om de vereniging financieel te steunen. Denk aan waardering, eigen belang of sociale druk. Vaak spelen meerdere motieven tegelijk een rol. Speel daar op in bij de wervingscampagne! 
  • Breng samen met een aantal mensen de potentiële donateurs in kaart. Zorg per groep ook voor zoveel mogelijk namen en contactgegevens. 
  • Begin hierbij met de mensen met de sterkste emotionele binding met uw vereniging. Die zijn het gemakkelijkst te overtuigen. Naarmate de persoon minder betrokkenen is, zult u meer argumenten nodig hebben.
  • Welk middel je ook kiest, het is heel belangrijk dat u een goed verhaal heeft. Weet waarvoor je vraagt (algemene kosten of een project) en waarom je particulieren  benadert. Biedt ook altijd extra (beeldende) informatie aan.
  • Benader eerst een kleine groep. Zijn er veel toezeggingen, overweeg dan de gevraagde bijdrage te verhogen. Zijn er weinig toezeggingen, overweeg dan het omgekeerde. Met andere woorden: test en pas aan. 
  • Ga je systematisch donateurs werven, zorg dan voor een goede database. De kaartenbak voldoet al snel niet meer.
  • Omdat het even duurt voordat het donateurbestand iets op gaat brengen, maak je altijd een meerjarenplan.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.